„Kromě sběrného dvora budeme rozšiřovat i kompostárnu, přistavovat objekty pro skladování posypových materiálů na zimní údržbu a v neposlední řadě chceme v areálu sběrného dvora vybudovat i myčku pro naši techniku,“ přiblížil projekt starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Město začátkem tohoto roku zahájilo nový systém svážení odpadů. I proto chtějí zastupitelé rozšířit sběrný dvůr, aby bylo dostatek prostoru na všechny složky tříděného odpadu. „V tomto směru děláme mnoho, máme i vlastní skládku, kterou jsme v minulých letech rozšířili, koupili jsme kompaktor na zhutnění skládky… Myslím si, že naše město je v tomto směru velice pokrokové a děláme to progresivně, abychom co nejvíce pomohli životnímu pomohli,“ přemítal starosta.

Právě nový systém svozu odpadů se ale z počátku s kladnými reakcemi příliš nesetkal. „Největší problémy byly u bytových domů, kde to lidé neřešili dopředu a pak měli problém. Se všemi domovními důvěrníky jsme to projednali, zajistili si dostatečné množství nádob a musím říct, že se to celkem usadilo, zklidnilo a v současné době funguje nový systém bez větších problémů,“ prozradil Škaryd.