Po dlouhém plánování a tříletém snažení se podařilo připravit projekt nové klubovny, na který skauti získali dotaci od ministerstva školství. Zbývající náklady pokryje samo středisko. To má navíc přislíbený příspěvek od města, a získalo také řadu finančních darů, které skautům posílají dobrovolní dárci prostřednictvím veřejné sbírky. Od listopadu se zde sešlo více než 73 tisíc korun.

Skautské středisko původně sídlilo v montovaném objektu ze 70. let minulého století, které stavebně ani technicky nevyhovovalo současným nárokům a jeho stav začal být havarijní. „Jen při příchodu do klubovny si návštěvník mohl všimnout šikmé podlahy a obdobných závažných nedostatků bylo více. V minulých letech jsme tak připravili projekt nové klubovny, který využívá základy té staré. Nová budova bude o něco málo rozšířená a bude patrová,“ uvedl vedoucí střediska Jakub Hájek.

Díky získaným dotačním prostředkům se na stavbu nové klubovny podařilo sehnat většinu potřebných finančních prostředků. Celkové náklady jsou vyčísleny na sedm milionů korun. „Z toho 85 procent hradí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Pokrytí zbývajících patnácti procent je na chotěbořském středisku. Přibližně třetinu středisko investuje z vlastních úspor, přičemž jen náklady spojené s přípravou projektové dokumentace a potřebné úpravy vyšly na více než 150 tisíc korun,“ doplnila mediální zpravodajka střediska Šárka Pavlásková.

Díky dotaci mohli skauti konečně začít stavět. Na podzim se původní montovaná stavba zdemolovala a nová klubovna začala získávat konkrétní obrysy. Hrubá stavba by měla být dokončena ještě během jara.

„Velmi rád bych poděkoval Zastupitelstvu města Chotěboř, které se nám rozhodlo výrazně pomoci s dofinancováním zbývající části nákladů na stavbu. Kromě vlastních prostředků střediska máme od podzimu spuštěnou také sbírku na webové adrese doubravka.skauting.cz/sbirka, kde se snažíme dovybrat zbývající částku,“ zmínil vedoucí střediska Jakub Hájek. Díky štědrosti veřejnosti se zde vybralo zhruba 73 tisíc korun.

Kdo chce skautům pomoci s uskutečněním jejich snu, má stále možnost. Přispět lze snadno, díky několika kliknutím. „Další příspěvky nám umožní úspěšně dokončit stavbu a případně obstarat moderní vybavení,“ přiblížil Jakub Hájek.

Skauti doufají, že se do nové klubovny budou moci přestěhovat již na konci roku. I v Chotěboři se odráží celorepublikový trend stoupajícího zájmu o skauting. „Počet členů jak v Chotěboř, tak v republice narůstá. U nás se letos registrovalo 128 členů, ale oddíly ještě dále pořádají nábory. V celé republice je pak nárůst ještě rychlejší, letos bylo překonáno 60 tisíc registrovaných skautů a skautek,“ dodal Jakub Hájek.