Psouni, dikobrazi stromoví, klokani. I taková zvířata má v nabídce Jiří Plaček, ze ZooPointu Jihlava, který obchoduje po celé republice. „Exotická zvířata nemáme pro komerční prodej. Obchodujeme jen se zkušenými chovateli, kteří znají zákony a mají praxi,“ vysvětlil Plaček.

Zvířata, která jsou na seznamu, už v nabídce nemá. „Například želva nádherná. O její chov je komerční zájem, ale zákazníkům vysvětlíme, že zvíře prodat nelze kvůli zákonu,“ dodal Plaček s tím, že zákaz u některých druhů chápe, ale u jiných si jistý není. „Želva nádherná, tomu rozumím. Když unikne do přírody, přežije i v našich vodách. Vychytá obojživelníky a zničí rybářům vysazené plůdky. Ale u jiných druhů to nechápu. Když utečou, nepřežijí. Například nosál červený. Já v přírodě ještě nosála nepotkal,“ poznamenal chovatel.

Nekrmte nutrie

Na seznamu nežádoucích druhů je také nutrie říční. Ta už se podle ekologů přemnožila a je s ní problém.

Nekrmte nutrie v Sázavě, vzkázala radnice ve Světlé. Zvířata ovládla pravý břeh řeky. Hrabou až desítky metrů hluboké nory, které způsobují propady půdy. Jsou nebezpečné dětem a psům. Rychle se množí. Podle Petry Hulvové ze záchranné stanice zvířat v Pavlově mohly první nutrie uniknout do přírody ze zrušených chovů a pak se rozmnožily. „Nutrie dřív lovili lidé na maso. Dnes se to už nedělá,“ řekla k nutriím ve Světlé Hulvová Deníku.

Co je na invazních druzích zvířat tak problematické, vysvětlil Václav Hlaváč, ředitel Agentury ochrany přírody. Především do naší přírody nepatří a působí hospodářské škody. „Kdysi to byla třeba mandelinka bramborová, která se k nám dostala z Ameriky,“ upřesnil.

Podle Hlaváče počty invazních druhů stoupají s globalizací. „Invazní druhy jsou schopné vyhubit druhy původní. Například rak americký, chovaný v akváriích, je schopen přenášet račí mor. Když unikne do našich řek, vyhubí raky říční, které nejsou proti moru imunní,“ vysvětlil Hlaváč.

Invazní druhy, které je třeba registrovat
Obojživelníci: skokan volský, želva nádherná
Ptáci: husice nilská, ibis posvátný, vrána domácí, kachnice kaštanová, majna obecná
Savci: burunduk páskovaný, muntžak malý, mýval severní, nosál červený, nutrie říční, ondatra pižmová, promika malá, psík mývalovitý, veverka liščí, veverka popelavá
Bezobratlí: krab čínský, rak mramorovaný, rak pruhovaný, rak signální
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny

Invazní druhy zvířat musí jejich majitelé nejenom registrovat. Bude pro ně platit i zákaz jejich prodeje či množení. Za porušení zákonu hrozí až statisícová pokuta. Ochranáři ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí k tomuto účelu spustili elektronický registrační formulář.

Pokud se ale zvířete chtějí zbavit, musí ho odnést do určeného zařízení. Například do záchranné stanice pro zvířata v Pavlově na Havlíčkobrodsku. Tu přímo vytipovaly ministerstvo životního prostředí a agentura jako azylové zařízení pro invazní druhy.