„Chráněné bydlení od svého otevření již opustilo 21 uživatelů, z nichž šestnáct odcházelo žít samostatně. Zbývajících pět pak odešlo jinam. Dá se říci, že služba naplňuje své poslání a pomáhá lidem s duševním onemocněním osamostatnit se,“ říká vedoucí služby Martin Lukáš.

Z oněch 16 klientů, kteří odešli do samostatného života, bydlí podle mluvčího FOKUSU Jakuba Janáčka, spokojeně čtrnáct lidí v Havlíčkově Brodě a využívá při tom podpůrné služby FOKUSU. Pracovníci FOKUSU pomáhají klientům znovu začít žít samostatně a navazovat kontakty s rodinami. Ovšem ne vždy má příběh duševně nemocných klientů ideální průběh. Dva z nich se přestěhovali na ubytovnu, což podle Lukáše není nejlepší řešení, neboť prostředí ubytovny je pro ně nevhodné a jejich životní situace se může zhoršit. Nejvíc klienty FOKUSU, kromě jejich nemoci, trápí i složitá finanční situace.

„Všichni naši uživatelé totiž mají invalidní důchod třetího stupně. Ten u našich klientů zpravidla nepřesahuje sedm a půl tisíce korun a obvykle tak nejsou schopni ze svého příjmu pokrýt ani nájemné, které na rozdíl od invalidních důchodů stále stoupá,“ konstatuje za FOKUS Jakub Janáček. Jak upřesňuje, na stavbě a vybavení domu za 13 milionů korun se sedmi miliony podílel Regionální operační program Jihovýchod. Další finance poskytlo město Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina a dárci FOKUSU Vysočina. FOKUS který je samostatný právní subjekt vznikl v roce 1992. jeho hlavním posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry.