„Vloni se nám podařilo dokončit a úspěšně otevřít nový obecní úřad, na tuto akci jsme čerpali dotace z Programu obnovy venkova Vysočina v roce 2011 a v roce 2012, celkem 218 tisíc korun, kde spoluúčast obce činila více než 662 tisíc korun," informoval starosta Ivo Béna.

Nové prostory obecního úřadu jsou podle starosty hojně využívány, jak pro potřeby samotného úřadu, tak pro konání různých společenských a kulturních akcí.

Dále obecní úřad v Oudoleni čerpal dotaci z Kraje Vysočina na zabezpečení obecního úřadu a základní školy od firmy Patrol ve výši 26 tisíc korun, spoluúčast obce činila přes 18 tisíc korun. „Poslední akcí loňského roku byla oprava horního hřiště, a to zejména přebudování oplocení. V dolní části byla vybudována výdřeva a v horní části bylo nataženo nové a silnější pletivo, dále byla provedena směna pozemků a vybudování nového oplocení mezi těmito pozemky," doplnil starosta. Na tuto akci obec čerpala dotace z Fondu Vysočiny ve výši 30 tisíc korun, spoluúčast obce byla více než 50 tisíc korun.

Potvrzená dotace

„Pro letošní rok 2013 máme podané žádosti na dotace, které se týkají především kulturního domu a základní školy z programu ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Akce jsou rozděleny na kulturní dům a základní školu v celkové hodnotě 25 milionů korun, výše dotace činí 90 procent," doplnil starosta s tím, že na kulturní dům byla již dotace potvrzena a během ledna by mělo přijít potvrzení dotace i na základní školu.

Následovat budou výběrová řízení a další potřebná jednání, čímž se akce rozptýlí zhruba do tří let. „Dále máme podanou žádost o dotaci na vlastní mulčovač v hodnotě cca 200 tisíc korun. Od ledna 2013 došlo také ke zvýšení DPH, ale pro občany zůstanou ceny stejné jako v roce 2012. Chtěl bych ale poděkovat členům zastupitelstva, zaměstnancům obce a organizátorům společenských, kulturních i sportovních akcí i všem, kdo jim pomáhali," zdůraznil starosta.