„Čistírna odpadních vod, která slouží k likvidaci odpadních vod z areálu Léčebny dlouhodobě nemocných nemocnice Háj a Domova Háj, již nesplňovala podmínky pro vypouštění odpadních vod. Částečná rekonstrukce proběhla v roce 2002,“ upřesnil nezávislý starosta Ledče Zdeněk Tůma.

Dle rozhodnutí Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí byla platnost povolení k nakládání s vodami vydána na časově omezenou dobu a to do 31. 7. 2018. „Do té doby byl vlastník ČOV (město Ledeč) povinen zajistit její rekonstrukci nebo výměnu," zdůraznili úředníci. Prvním krokem k zajištění rekonstrukce bylo zpracování projektové dokumentace od společnosti AQUATEST a. s., Praha, součástí zpracování projektu bylo zajištění vydání příslušného stavebního povolení. Ve výběrovém řízení na firmu, která rekonstrukci čistírny provedla, byla firma UNIMONT J. C. K. s. r. o. která nabídla nejlepší cenu, přes tři miliony korun bez DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 60 měsíců. Na rekonstrukci čistírny se finančně podílela také společnost Vysočinské nemocnice, která provozuje v Háji léčebnu dlouhodobě nemocných. Dokončené dílo již bylo předáno městu.

„Celkové náklady činily 3 676 629,41 Kč bez DPH, tedy 4 448 722 korun, včetně DPH. Kraj se na této opravě podílel dotací ve výši 1 482 750 korun a Vysočinské nemocnice přispěly částkou 1 482 907 korun. V současné době probíhá zkušební provoz a někdy v polovině roku 2019 by mělo proběhnout kolaudační řízení,“ informovala Jana Hospodková vedoucí oddělení majetku a investic městského úřadu Ledeč nad Sázavou.