Škola slouží k pořádání různých společenských aktivit, ale Spolek a obec si přejí efektivně využít celou budovu. Budova školy pochází z roku 1880. Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. vznikl v roce 2008 z iniciativy okrouhlických občanů a rodáků a také příbuzných Jana Zrzavého.

Spolek si přeje z budovy školy vytvořit Centrum Jana Zrzavého, připomínající život a dílo tohoto nejvýznamnějšího okrouhlického rodáka, umělce, který tu měl své kořeny a přesto se stal velkým Evropanem v době, kdy to bylo nesrovnatelně obtížnější než dnes.

„Chceme současně v tomto centru vytvořit prostor pro širokou škálu kulturních a společenských aktivit občanů Okrouhlice, celého zdejšího regionu a těch, kteří sem budou v souvislosti s naší činností přicházet,“ říkají zakladatelé spolku Martin a Ladislav Zrzavých.

Zámeček Petrkov
Rodný dům básníka Reynka je na prodej. Zámeček býval plný koček

Spolek za Záchranu rodného domu Jana Zrzavého je v Okrouhlici aktivní, pořádá množství společenských a kulturních akcí. Podobné starosti jako v Okrouhlici, co s domem slavného rodáka, mají příznivci umění v Petrkově na Havlíčkobrodsku. Tady je na prodej dům básníka Bohuslava Reynka.

O Reynkově zámečku v Petrkově na Havlíčkobrodsku, který je na prodej, začala jednání mezi ministerstvem kultury a Krajem Vysočina.

„Dosud není žádný konkrétní výstup,“ konstatoval kraje hejtman Jiří Běhounek Podle petice Zachraňte Petrkov! by měl dům sloužit jako připomínka Reynkova díla i jeho blízkých a souputníků, kteří do Petrkova jezdili.