Na základě šetření firmy Staro před několika lety byla léčba na onkologickém oddělení v Havlíčkově Brodě podle mluvčí nemocnice Petry Černo  nejlepší v Kraji Vysočina.

„Efekt léčby, který je hodnocen přežitím pacientů dle různých diagnóz byl v Havlíčkově Brodě rovněž na 1.místě," zdůraznila mluvčí. Ročně je hospitalizováno na onkologickém oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě  kolem 750 až 800 pacientů. Při hospitalizaci je aplikováno ročně 505 chemoterapií, ambulantně dalších 260 cyklů.

„Při hospitalizaci provedeme průměrně ročně 5 040 aplikací ozáření (účtovaných ozařovacích polí), dalších 5 150 aplikací ambulantně každý rok. Ambulancemi klinické onkologie projde asi 4 500 pacientů za rok, ambulance radiační onkologie má téměř  5 000 návštěv pacientů ročně," informovala Černo.

V pavilonu onkologického oddělení je podle mluvčí nově vybudována moderní a vysoce kvalitní přípravna cytostatik (lékárenský provoz), která zajišťuje přípravu chemoterapie dle požadavků zákona.
Ambulantní praxi zajišťují v nemocnici celkem tři ambulance, dvě ambulance klinické onkologie (dispenzární péče, konsiliární péče, ambulantní chemoterapie)  a jedna  ambulance radiační onkologie, tedy pro nádorová i pro nenádorová ozáření.

„K dispozici máme dva ozařovače, izotopový kobalt a ortovoltážní rentgen.  V rámci Kooperativní onkologické skupiny Vysočina spolupracujeme v léčbě s jihlavským KOCem (onkologické centrum – pozn. aut.)  na  zajištění komplexní onkologické péče, například radikální radioterapie, a dále  na zajištění  biologické léčby nádorů v tomto centru. V těchto případech probíhá diagnostika, chemoterapie a sledování na našem oddělení a je doplněna aplikací biologické terapie v Jihlavě," upřesnila Černo.

„Brodská onkologie se snaží zvýšit i komfort léčených pacientů. Dlouhodobá hospitalizace u všech pacientů není automaticky nutná, říká primář  František Lehanka.
Podle vrchní sestry onkologie  Martiny Opatové nabízí onkologické oddělení pacientům takzvané infuzory, které jsou určené k podávání cytostatik. Infuzor lze používat po dobu jednoho až pěti týdnů v domácím prostředí s diskrétním použitím.