Obec by chtěla pomník opravit, ale nemůže se dopátrat, co bylo na tomto sloupku umístěno. „Z pamětní knihy jsme se pouze dozvěděli, že tento pomník byl odhalen v roce 1950 a zhotovil ho sochař Benda z Chotěboře," konstatuje s lítostí obecní úřad.

Proto vedení obce prosí nejen starší občany, zda by si nevzpomněli, jak pomník vypadal při odhalení. Obrací se ale i na ostatní, zda doma například nemají fotografii pomníku pořízenou u příležitosti odhalení nebo kladení věnců, z které by byla patrná chybějící část.

Zapůjčené fotografie obec vrátí.