„V posledních letech v rybníku, hlavně v létě, klesala hladina, uvolňovaly se plyny a ubýval kyslík, což bylo pro čolky nevyhovující. Takže jsme museli zlepšit jejich životní podmínky, aby se mohli rozmnožovat,“ vysvětlila Martina Kratochvílová z krajského odboru životního prostředí  a zemědělství. Jak upřesnila, v rybníce Sochorov žije například čolek velký, čolek horský a čolek obecný.

Rybník nechali ochránci přírody odbahnit, vykopat pařezy na hrázi a celou hráz zpevnit kamenem. Odbahnění museli dělníci podle Kratochvílové provádět šetrně. V rybníku jsou kromě čolků i různé chráněné rostliny. Například ďáblík bahenní.

Čolci se mohou začít množit

„Oprava hráze a odbahnění rybníka Sochorov stály zhruba 1,4 miliony korun. Většinu výdajů, až 90 procent, pokryly dotace z Evropského fondu pro Životní prostředí. Kraj Vysočina se na výdajích podílel deseti procenty,“ upřesnila mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Jak zdůraznila Martina Kratochvílová, opravu hráze a odbahnění rybníka Sochorov se podařilo uskutečnit v krátké době. Díky tomu se voda v rybníku zachytila už teď na jaře a chráněné obojživelníků mají k životu a množení ideální podmínky.