Podle ředitelů zařízení pro seniory situací zamíchal covid. Pořadníky prořídly, čekatelé zemřeli. Postele v Domovech se vyprázdnily. Někde jsou schopni přijmout nové obyvatele třeba i do měsíce, ne-li do čtrnácti dnů.

Domov Ždírec u Polné nabízí služby jak pro lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou tak i pro běžnou klientelu. „Máme 116 lůžek. Žadatelů je aktuálně 60 a přijmout nové zájemce můžeme do měsíce,“ sdělila ředitelka Martina Matějková. Jak dodala, měl domov dokonce jednu chvíli problém obsadit volná lůžka. „Je to důsledek covidu. Někteří žadatelé zemřeli. U jiných se změnila situace. Rodiny zůstaly doma a mohly se o své příbuzné starat,“ vysvětlila.

Několik měsíců až jeden rok. Tak dlouho se čeká na přijetí do Domova důchodců Husova v Havlíčkově Brodě. „Přednost mají lidé osamělí,“ zdůraznila ředitelka Hana Hlaváčková. Jak upřesnila, v případě uvolnění lůžka komise prohlédne aktuální stav seznamu žadatelů, vybere vhodné zájemce a oslovuje je postupně v pořadí, v jakém jsou v seznamu.

Domov důchodců v Humpolci má kapacitu 104 klientů. Domov se zvláštním režimem má 84 míst. Patří k největším v kraji. „U nás se situace v době covidu výrazně změnila. Nové obyvatele přijmeme do měsíce. Máme jen několik desítek zájemců,“ oznámil ředitel Petr Vaněk. Jak dodal, někteří žadatelé o přijetí do Domova zemřeli, stejně tak obyvatelé a zůstala po nich prázdná postel.

Záleží na zdravotním stavu

Podobnou zkušenost má ředitel Jiří Vondráček z domova Stříbrné terasy Jihlava, které má kapacitu přes 70 klientů. „Přijetí záleží na zdravotním stavu. Aktuálně řešíme přijetí asi 10 lidí. Čekací doba je u nás asi měsíc,“ dodal.

Doba čekání na přijetí v Domově
Domov ve Věži - až 10 let
Domov Husova Havlíčkův Brod - několik měsíců až rok
Domov Ždírec - asi měsíc
Jihlava Stříbrné terasy - asi měsíc
Domov Humpolec - asi měsíc
Domov Třebíč Koutkova, Kubešova - několik měsíců
Žďár nad Sázavou Dům klidného stáří - rok, až rok a půl
Zdroj: Domovy důchodců

Na delší čekání se ale musí připravit zájemci o přijetí do Domova důchodců Koutkova, Kubešova v Třebíči. „Naše kapacita je 172 lůžek ve dvou budovách. Máme aktuálně 450 žádostí. Ty nejpotřebnější můžeme vyřídit za několik měsíců. Dřív to bylo i několik let,“ informovala Magdalena Filková sociální pracovnice. Ve Žďáře nad Sázavou se v na lůžko v Domě klidného stáří čeká rok až rok a půl. Přednost mají obyvatelé Žďáru.Na pořadníku je asi 120 zájemců.

Rekordmanem v čekání na volnou postel je ale specializovaný Domov důchodců ve Věži. Je jediný v Kraji Vysočina i v republice, který nabízí důstojné místo k životu lidem s duševními onemocněním. Podle ředitele Domova Vladimíra Friče jsou lidé s duševní nemocí která jim neumožňuje žít doma, v těžké situaci. Běžné domovy důchodců je prakticky nepřijmou. „Výjimkou je naše zařízení zaměřené právě na tuto cílovou skupinu. Žijí u nás lidé ve věku od 19 let s neomezenou horní věkovou hranicí. Čekací doba na umístění je dlouhá. Deset let není výjimkou,“ poznamenal. Na seznamu čekatelů je asi 250 lidí.