Do projektu, jehož cílem je zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, se žáci pod vedením třídní učitelky Martiny Beranové zapojili v říjnu 2015 v rámci výuky českého jazyka a od té doby se tato hodina stala nedílnou součástí jejich rozvrhu.

Na začátku dílny se děti sesednou do kroužku a vypráví si, co právě čtou. Některé z nich po knize sáhnou i doma, některé právě v rámci výuky. Že je to však mnohem zábavnější než předčítání z čítanky, na tom se shodnou všichni.

„Je vidět, že i děti, které dřív četly nerady, u vybrané knížky vydrží po celou dobu," říká paní učitelka. „Máme zde velké čtenáře, kteří za rok přečtou několik knih a pravidelně chodí doplňovat zásoby do knihovny. A protože si o knížkách povídáme, ty nejoblíbenější tituly pak kolují po celé třídě."

A co čtou desetiletí nejraději? Výběr je pestrý. Od pohádek z Večerníčků a příběhů o zvířatech, přes komiksy až po populární Deníky malého poseroutky a mimoňky. Nechybí ani dívčí romány nebo detektivky.

Samostatné čtení trvá 15 až 30 minut, někdy žáci následně vyplňují pracovní listy nebo si navzájem popisují, co v přečteném textu je nejvíce zaujalo. Mezi zlatá pravidla patří i to, že si děti najdou ve třídě libovolné pohodlné místo a po zapnutí časomíry již musí panovat naprosté ticho.

Celá hodina byla velmi zajímavá a inspirativní, bylo milé vidět, že děti v dnešní době přece jen dokáže zaujmout i literatura. Čtení obohacuje slovní zásobu a rozvíjí fantazii, a proto by mělo být podporováno třeba právě prostřednictvím projektu Dílny čtení. A to nejen v březnu – měsíci čtenářů.

Simona Sedláčková