Tři králové přicházejí to je název akce, která zahájila Tříkrálovou sbírku v Humpolci na Horním náměstí v sobotu 9. ledna dopoledne. Nejdříve paní Hana Ochová přítomné informovala o významu Tříkrálové sbírky a jejím letošním záměru. Poté humpolecký kaplan P. Matúš Kušnír, O.Praem požehnal tříkrálovým koledníkům. Nato se za troubení trubačů začalo ozývat z druhého konce náměstí vyvolávání o tom, že přichází králové poklonit se malému právě narozenému králi.

Ještě než došli do míst, kde byla svatá rodina, se zastavili u radnice. Zde se v rozhovoru s králem Herodem dozvěděli, že musí jít cíl své cesty hledat jinam. Hvězda jim ukázala pravé místo, kde se mají poklonit. Ježíškovi, Marii a Josefovi předali své dary a šli zpět ke svým domovům. Do domácností se pozvolna rozešly i všechny přítomné skupinky tří králů, aby zvěstovaly radostnou zprávu o narození Spasitele a požádaly o finanční příspěvek do Tříkrálové sbírky. Koledníci ve farnosti Humpolec do svých kasiček vykoledovali 153 600 korun.

Tradiční Tříkrálový koncert se uskutečnil v sobotu 9. ledna v Přibyslavi v kostele Narození sv. Jana Křtitele. Tentokrát na něm vystoupila šestice hudebníků z Přibyslavi a Malé Losenice. Zazněly vánoční skladby domácích i zahraničních autorů a dudácké koledy.

Tento koncert je vždy poděkováním pro dárce, koledníky i organizátory Tříkrálové sbírky, která již po mnoho let na Přibyslavsku dosahuje rekordních výsledků. Vstupné bylo dobrovolné do tříkrálové kasičky. Vystoupení manželů Štefáčkových, P. Ondráčkové, L. Mackové, P. Linky a T. Jajtnera si vyžádalo improvizovaný přídavek. Vše nasvědčuje tomu, že ani letos farnost Přibyslav o své prvenství ve výtěžku Tříkrálové sbírky mezi farnostmi nepřijde. Její výtěžek činil 232 595 korun.

Hra Čtvrtý z mudrců se uskutečnila letos před obecním úřadem v obci Sázava nedaleko Žďáru nad Sázavou. Hra se zde uskutečnila již podruhé, poprvé se zde hrála v roce 2012.

Hra Čtvrtý z mudrců je o hledání Boha, které není nikdy ukončené. Mnozí herci jsou sami zároveň tříkrálovými koledníky. Příští rok se představení dočká již svého patnáctého uvedení. Letošní hra byla zároveň první akcí na podporu stavby katolické kaple P. Marie Karmelské v Sázavě (více na www.karmel.cz). Štědří dárci byli ve farnosti Velká Losenice (89 280 korun) a Havlíčkova Borová (72 770 korun).

Tříkrálový koncert v Humpolci se uskutečnil v neděli 10. ledna v podvečer. Koncert se konal v sále Základní umělecké školy Gustava Máhlera. I zde bylo vstupné ve prospěch Tříkrálové sbírky. Tento koncert bývá velmi příjemný a v neformálním duchu.

Hana Fikarová