Na konci roku 2019 konečně získal vlečku do majetku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. První, co musí udělat, je nabídnout tento majetek ostatním státním složkám a organizacím, což právě činí. Takový postup stanovuje zákon," informoval místostarosta David Šafránek.

Jakmile zákonná lhůta uplyne, což bude v dubnu, bude možný podle místostarosty další postup. „Návrh na převedení vlečky městu Chotěboř. Věc se opravdu stále posouvá kupředu a některé lhůty nám určuje zákon. O dalším vývoji dáme obyvatelům Chotěboře vědět," dodal místostarosta.

Pokud by město vlečku získalo, vybudovalo by cyklostezku směrem na Bílek dlouhou zhruba tři a půl kilometru. Z Bílku by se dále napojovala na místní komunikace, část by dokonce mohla vést lesem. „Lesy ČR jsou vstřícné k tomuto kroku a své pozemky pro cyklodopravu by upravily s tím, že by vybudovaly odpočívadlo pod Bílkem směrem na Sobíňov. Toto vyjde zhruba na milion korun,“ podotkl starosta města Tomáš Škaryd.

V rámci této sítě cyklostezek by se kolaři mohli dostat až na Dářko. V zimním období, pokud bude dostatek sněhu, město plánuje tuto trasu využít pro běžkaře.