„Cenu udělenou Evropskou asociací zelených stezek městu Přibyslav převzala v Lotyšsku náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Jana Fischerová a ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák,“ informovala mluvčí Nadace partnerství Kamila Vlčková.

Oceněná cyklostezka je téměř 10 kilometrů dlouhá a propojuje Přibyslav a Sázavu. Město Přibyslav ji vybudovalo v roce 2011 na bývalé železniční trati Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou. „Celkové náklady na výstavy činily 1,1 milionu EUR a z 85 procent je hradila Evropská unie,“ sdělila Vlčková.

Celkem se letos do této mezinárodní soutěže přihlásily projekty z Česka, Rakouska, Španělska, Lotyšska, Estonska či Ruska. „Součástí oslav byla i evropská konference o drážních stezkách a památkách a exkurze po greenways v okolí Dikli,“ doplnila Vlčková.

Poprvé byla evropská cena udělena v roce 2003. „Lotyšsko za poslední roky zprovoznilo pro cyklisty a pěší na 300 kilometrů Greenways z programu LEADER a Interreg Evropské unie, především pak průmyslových železnic a úzkorozchodných tratí i ve spolupráci se sousedním Estonskem a Ruskem. Tato síť greenways, která zahrnuje i páteřní cyklotrasy EuroVelo 11 a 13 je dobrou inspirací i pro Česko,“ poznamenal Daniel Mourek z Nadace Partnerství.