Finální rozhodnutí zní: Cyklostezka povede po železniční vlečce. Přispět by k tomu měla dohoda města Chotěboř s Lesy České republiky 
o pozemcích.

„Jsme si vědomi toho, že stavba cyklostezky je v Chotěboři velmi aktuální téma, 
o kterém se neustále mluví," konstatoval starosta Tomáš Škaryd. Původní plán, vést cyklostezku podél silnice na Bílek, nakonec nevyšel. Radnice se tedy vrátila k úplně původní variantě, využít starou železniční vlečku směrem na Bílek.

„Město Chotěboř se dohodlo s Lesy České republiky na směně některých pozemků, který umožní využít tyto pozemky pro stavbu cyklostezky. Jedná se například o cestu, která navazuje na železniční vlečku a která je majetkem Lesů. Lesy za ni dostanou náhradou jinou cestu v areálu bývalých kasáren," vysvětlil starosta Škaryd. Dále město požádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků pod železniční vlečkou do vlastnictví města.

Ministerstvo obrany už pozemky nechce

„Jedná se o poměrně čerstvou záležitost, protože pozemky pod vlečkou dlouho vlastnilo Ministerstvo obrany, které pozemky nakonec převedlo na Úřad pro zastupování státu teprve nedávno," podotkl starosta. Město Chotěboř mělo rovněž v plánu vytyčit cyklostezku napříč areálem přes les v Bílku, ale to se ukázalo jako nemožné.

„Cyklostezka by měla vést lesem, který majitel, Lesy České republiky, však označil za produkční les, kde běžně probíhá těžba. To by mohlo vážně ohrozit bezpečnost uživatelů cyklostezky. Proto jsme se nakonec dohodli, že cyklostezka sice povede po pozemcích Lesů ČR, ale mimo areál, směrem na obec Sobíňov," vysvětlil starosta Škaryd. Cyklostezku by mohli 
v budoucnu využívat kromě cyklistů i bruslaři, v zimě pak lyžaři, kteří jezdí za zimními sporty do nedalekého Ranska.

Chotěboř je v současné době jedno z mála měst na Havlíčkobrodsku, které ještě žádnou cyklostezku nemá. Moderní, aktivně využívanou cyklostezkou se chlubí už léta město Přibyslav, stejně jako Havlíčkův Brod.

Radost cyklistům udělalo i město Ledeč nad Sázavou, cyklostezka má vést v budoucnu i přes pověstnou Foglarovu zátoku mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou.