Další plánují i u Sobíňova na Chotěbořsku, kde se stala přáním mnoha obyvatel. „Připravujeme novou va᠆riantu územního plánu, kam bychom chtěli zahrnout stavbu nové cyklostezky," potvrdil starosta Jaromír Moravec. Ta by měla vést směrem na Nové Ransko a Bílek, kde by navazovala na plánovanou stavbu další trasy, kterou plánuje město Chotěboř vést na místě bývalé, již nevyužívané železniční trati vedoucí do kasáren v Bílku.

„Již jsme vykoupili pozemek vedoucí přes louky k Ransku, ale chybějí nám zatím peníze, dotace z programu ROP Jihovýchod se získat nepodařilo," konstatoval starosta Moravec.
Jak zdůraznil, stavba by přišla na několik milionů korun.

„Záleží na tom, jestli by se jednalo o cyklostezku nebo cyklotrasu. Pokud by to byla stezka, pak by stavba přišla na miliony korun, neboť úpravy v terénu jsou v takovém případě náročné. Kdyby to byla cyklotrasa, stačilo by povrch jenom zpevnit, ale i tak by stavba přišla na víc než milion," vysvětlil Moravec.  Nicméně obec se stavby cyklostezky či cyklotrasy, vzdát nechce, proto požádala o změnu územního plánu, aby v případě, že se peníze podaří sehnat, stavbě nic nebránilo.

Nová stezka za dvanáct miliónů korun by mohla zanedlouho vyrůst ve Světlé i na pravém břehu Sázavy a i tady má prý tento záměr velkou podporu obyvatel. Stavba by vedla směrem na Smrčnou. Cyklisté se díky ní vyhnou frekventované silnici spojující Světlou s Ledčí nad Sázavou. Ve Smrčné si už budou moci  vybrat ze škály existujících cyklostezek protínajících tuto část Posázaví.

Máme požádáno o dotaci, na které je stavba závislá. Nyní tedy čekáme na vyjádření, ale já jsem optimista," zamyslel se starosta města Jan Tourek.
Pozadu nezůstává ani Havlíčkův Brod. V současné době je zde na jedné ze stezek dokončován mostek přes Cihlářský potok u Kulturního domu Ostrov. A to není do budoucna vše.
„Také plánujeme stavbu stezek směrem na Šmolovy a také na Perknov. Nyní o tomto záměru jednáme s majiteli příslušným pozemků," uvedl brodský radní Libor Honzárek.