„Na stavbě třetí etapy je vztyčený jeřáb, a to znamená, že stavba se hnula a roste nahoru. Malou komplikaci způsobila objevená kaverna ve skále v místě, kde se stýká budova A (má sloupy do náměstí) s novou stavbou budovy B (bývalý KORD)," informoval o dalším postupu stavby starosta  Přibyslavi Jan Štefáček. Jednalo se o malý prostor, vytesaný do skály, který byl zaplavený vodou o velikosti zhruba 15 metrů krychlových.

„Prostor byl prozkoumán archeologem a jeskynním potápěčem. Povrchová voda se do objeveného prostoru dostala po zbourání budovy KORD. Původní základy zbourané budovy byly výše než základy nově budovaného pavilonu, a proto se dříve na tento prostor nepřišlo," vysvětlil starosta, co je příčinou  že se na stavbě školy najednou objevila voda.

Pod školou byl původně sklep

Jak upřesnil starosta, následným průzkumem se prokázalo, že šlo o uměle vyhloubený sklep pod jednou z hospodářských budov, které musely v nedávné minulosti ustoupit postupné výstavbě školy.

„Uvítáme svědectví pamětníků, kteří ještě žijí a na tento sklep si pamatují. Prostor po průzkumu byl vyplněný betonem a je nyní součástí terénu pod novou základovou deskou," vyzval přibyslavské pamětníky starosta s tím, že soutěž na 4. etapu je ukončena. Kontrola ze strany poskytovatele dotace trvala neuvěřitelně dlouho. Po podpisu smlouvy o dílo začíná i firma Unistav, a. s. Brno, modernizovat nejstarší části školy, vystavěné v předminulém a v minulém století, a to budovy C (do náměstí) a budovy D (ke sportovní hale).

Investici v řádu desítek milionů korun do rekonstrukce školy  pokryje městu Přibyslav zčásti státní dotace a zčásti úvěr. Na první etapu prací to byl úvěr ve výši 17 milionů korun, na další práce si bere město úvěr kolem 60 milionů korun.

Podle Štefáčka je potěšující, že se již podařilo zdárně ukončit první a druhou etapu rekonstrukce školy  v podobě nové budovy, kde jsou moderní třídy, široké chodby, nová tělocvična, sauna i odpočinkové atrium.