V průběhu roku 2013 proběhly práce na úpravě projektové dokumentace akce nazvané Zateplení obvodového pláště budovy mateřské školy Stínadla.

„Po úpravě projektové dokumentace, jejíž původní verze byla vypracována již v roce 2009, byla zpracována a podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí a město dotaci na podporu tohoto projektu získalo," upřesnila referentka investic Městského úřadu Ledeč nad Sázavou Zdena Čubanová.

V roce 2014 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, kdy nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala místní firma ATOS ve výši lehce nad čtyři miliony korun. „K zahájení prací došlo již v květnu, kdy proběhlo například zaměření výplní otvorů. Následně proběhly práce dokončovací. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu, výměna výplní otvorů a související opravy a terénní úpravy plochy přilehlé k objektu," popsala referentka průběh stavebních prací.

Ovšem budova mateřské školy neměla zrovna lehký osud. Hned při zahájení stavby čekal na investora, jímž bylo město Ledeč nad Sázavou, několik nemilých překvapení. Jednalo se o špatně provedené práce, které odvedla před mnoha lety firma OPS Havlíčkův Brod, jež původně stavbu postavila.

Vícepráce muselo zaplatit město

Nešlo o žádné maličkosti, nýbrž o pořádného „kostlivce ve skříni," schovaného 40 let. Stěny nebyly zarovnány se základy stavby. Zámková dlažba byla místo štěrku uložena do betonu. Problémem byly i nerovnosti na fasádě, dveře neměly vytvořený základ, nemluvě o křivých konstrukcích. Laickým okem nebyly tyto nesrovnalosti patrné, odhalil je až hloubkový zásah odborníka. „Takto vzniklé vícepráce si vyžádaly dodatečné náklady ve výši 188 tisíc korun," podotkla Čubanová.

Firma, která se na budově mateřské školy takto podepsala, ale už víc než 10 let neexistuje. Škody tedy nebylo po kom vymáhat, vícepráce muselo zaplatit město Ledeč z rozpočtu.
Na závěr byla řešena stejně jako u mateřské školy Družstevní, barevnost fasády.

„Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie, z Fondu soudržnosti (FS), v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výše podpory činila celkem 2, 57 milionu korun. Z toho 2,43 milionu korun byly dotace FS, dalších 143 tisíce korun činily dotace ze Státního fondu životního prostředí. To znamená, že z dotací bylo uhrazeno 90 procent výdajů," upřesnila referentka Zdena Čubanová s tím, že uživatelé ledečské mateřské školy ocení nejen úsporu energie, která zateplením objektu vznikla, ale také zajímavé barevné provedení, což potěší nejen ty nejmenší.