Tématem debaty byla otázka, zda by měl mít Havlíčkův Brod svého vlastního městského architekta. Svými názory přispěli mimo jiné architekti Jan Líman a Zdenek Sendler či místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

„Smyslem rozpravy přitom nebylo hledání konkrétních projektů či nějakého architekta, ale naopak hledání kladů a záporů, co by takový architekt mohl městu přinést," uvedl za pořádající Okrašlovací spolek Budoucnost, Tomáš Holenda.

Debata tak byla rozdělena na dvě části. V té první se všichni hosté vyjadřovali k několika obecným otázkám, které spolek položil architektce Zdeňce Vydrové z Litomyšle. „Tam role městského architekta funguje na výbornou. Velmi také záleží na přístupu daného města a o vzájemném vyjednávání a dohodách," začal debatu zahradní architekt Zdenek Sendler.

Toho doplnil i architekt Jan Líman, který působí v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi. „Architektka Vydrová vždy prosazovala, že musí fungovat tři důležité aspekty, mezi institutem městského architekta a radnicí, tedy kontinuálnost, vyjednávání a kultivovanost," vysvětlil Sendler.

Podle Límana také samotná společnost mnohdy není připravená na soudobou architekturu. „Odlišné představy samozřejmě mají i památkáři či jednotliví zastupitelé. Tím chci říct, že role městského architekta není rozhodně jednoduchá a nese s sebou výrazná úskalí," uvedl Líman.

Poradce města

Podobný názor sdílel i Honzárek. „Architekt funguje spíše jako poradní orgán. Město by na něj mělo hledět s respektem, a pokud nefunguje vzájemná spolupráce, nikdy to nemůže nic dobrého přinést městu," nechal se slyšet Honzárek.

Ve druhé části debaty naopak přišly na řadu konkrétní aplikace na Havlíčkův Brod. Diskutovalo se o místech, která by si ve městě zasloužila svoji pozornost či jejich budoucnost je nějakým způsobem ohrožena. Na rozpravu dorazil i radní Ivan Kuželka, který vyzdvihl nejaktuálnější problém. „Kraj Vysočina rozhodl, že zbourá nemocniční pavilon číslo deset, a to takovým způsobem, že havlíčkobrodské radnici ani o tomto záměru nedal vědět. Nejenom já jsem byl zděšen, že nás kraj o tom neinformoval, a tímto arogantním způsobem nás obešel," řekl Kuželka. Ten podotkl, že město samozřejmě hned podalo námitku proti demolici.

Pavilon však patří kraji a podle Honzárka se Kraj Vysočina nedopustil žádného protizákonného jednání. „Budova není chráněná a je mimo památkovou zónu, i když patří k historii města," zdůraznil Honzárek.

Kraj má v úmyslu budovu zbourat a postavit nový dům pro seniory. Brodská radnice však chce budovou zachránit, a proto zvažuje sepsání petice.