Doposud vynaložené náklady na částečné vyčištění, geologický průzkum a znalecký posudek stály město Ledeč skoro dva miliony. Za zpevnění skal město zaplatí přes čtrnáct milionů. Jestli se podaří část skal zajistit, silnice pod nimi se otevře ještě letos.

Podle starostky Ledče Hany Horákové Kraj Vysočina do oprav svahu investuje asi pět milionů, ale město Ledeč víc jak čtrnáct milionů. „Větší část masivu patří městu,“ dodala starostka na vysvětlenou. V současné době dělníci pracují na první etapě zajištění skal. „Práce budou trvat asi čtyři měsíce. Jestli vše půjde dobře, bude pak možné zprovoznit silnici,“ doplnila starostka.

Problematická skála se klene nad krajskou komunikací, která vede k areálům místních firem. Zajišťovací práce provádí firma z Chomutova. „Proto je silnice včetně přilehlého chodníku zcela uzavřena jak pro vozidla, tak pro pěší,“ informovala Horáková. Zdůraznila, že zákaz je třeba respektovat z důvodu bezpečnosti. „Dodržování tohoto zákazu vstupu a vjezdu bude kontrolováno Policií ČR. Objízdné trasy jsou řádně vyznačeny a pro přístup pěších je možné využít lávku u zimního stadionu,“ upřesnila na svém webu ledečská radnice. Na zajištění skály se pracuje rychle, dělníci jsou na místě sedm dní v týdnu.

Skály nad Tyršovým nábřežím podél silnice do průmyslové zóny v Ledči na Havlíčkobrodsku jsou nebezpečné a hrozí zřícením.
Nebezpečné skály ohrožují řidiče: masiv u Ledče hrozí zřícením, podívejte se

Skalní masiv Šeptouchov je v Ledči aktuální téma. Olga Kroupová žije ve stínu ledečských skal už jedenáct let. Masiv Šeptouchov se tyčí v Ledči přímo nad jejím domem. „Nikdy se nestalo, že by k nám něco ze skály spadlo. Ale vím, že u nás kdysi už skály opravovali horolezci,“ poznamenala. Jak upřesnila, nebezpečný úsek je od jejího domu o kus dál. Ještě než silnici zavřeli, byla se tam podívat. Takzvaný Šeptouchov nad zástavbou rodinných domků nechala radnice v Ledči nad Sázavou zpevnit už v minulosti. Horolezci k tomu použili kotvy, ocelové trámy a sítě. Stejně tak jsou zpevněné skály pod hradem.

Radnice v místním zpravodaji zveřejnila maximum informací, které se zajištění skal týkají. K uzavření silnice pod skalami došlo letos v polovině února. Na základě návrhu Krajské správy a údržby silnic (KSUS) v návaznosti na posudek České geologické služby. „Doba uzavírky se bude odvíjet od náročnosti sanace svahu. Tu budou řešit vlastníci pozemků, město a Kraj Vysočina,“ informovala po uzavírce mluvčí kraje Jitka Svatošová. Podle technicko-správního náměstka krajských silničářů Tomáše Mátla o detailech zpevnění skalního masivu rozhodl odborný průzkum. „Objednalo si jej město Ledeč u Akademie věd a jeho výsledky budou známé na přelomu dubna a května,“ upřesnil na jaře.

Skalní bloky jsou i podle jeho názoru ve velmi špatném stavu. Pohyb horniny od března sledovala čidla, která tam umístili pracovníci Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie vědNásledně po uzavření komunikace město Ledeč, po dohodě se zástupci KSUS a zástupci Kraje Vysočina, zadalo zpracování detailního stabilního průzkumu a to včetně monitoringu s cílem stanovení dalšího postupu, který by vedl k co nejrychlejšímu zprovoznění alespoň jednoho jízdního pruhu komunikace. V květnu bylo zadáno vyhotovení znaleckého posudku, který jednoznačně potvrdil havarijní stav skal. Jen pro představu, doposud vynaložené náklady na částečné vyčištění, geologický průzkum a znalecký posudek stály město Ledeč skoro dva miliony.

Kraj Vysočina je připraven se finančně podílet na odborném zajištění uvolněného skalního masivu Šeptouchov v Ledči nad Sázavou. "Celkové náklady na sanaci jsou vyčísleny na 20 miliónů korun. Kraj se bude na pracích podílet dle domluvy s městem podílem na nákladech a pracemi zajišťovanými prostřednictvím krajských silničářů. Celkem půjde o částku 5,2 miliónu korun," sdělila aktuálně mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Většina pozemků se skálou patří městu Ledeč nad Sázavou, kraj je vlastníkem pruhu kolem silnice. Kvůli havarijnímu stavu skal je od února silnice, která vede do průmyslové zóny a k vesnicím Bohumilice a Sechov, obousměrně uzavřena. „Musí být provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, stromů nebo jejich částí do vozovky. Musíme zabránit případnému většímu zřícení skalních bloků, ke kterému by mohlo dojít kdykoli,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.Práce na půlkilometrovém úseku byly na pokyn vedení města Ledeč nad Sázavou zahájeny začátkem srpna. Jejich objednání předcházelo vypracování znaleckých posudků a odborných zpráv.