Jak zdůraznila nový nemocniční informační systém přinese spolehlivost, zvýšení kybernetické bezpečnosti, zajištění životnosti informačního systému v souvislosti s revizí a servisem. „Posílí informační propojení všech pěti nemocnic Kraje Vysočina včetně zdravotnické záchranné služby, zvýší možnost komunikace s ostatními specializovanými pracovišti a zabezpečí archiv zdravotnické dokumentace,“ doplnila mluvčí.

Začátek okupace Německého Brodu.
Po vyhlazení Lidic obyvatelé Brodu pořádali manifestace poslušnosti Říši

Součástí projektu dotovaného z Integrovaného regionálního operačního programu je kromě samotného informačního systému i posílení hardwaru, zejména v oblasti serverů a úložišť nutných pro provoz systému a nahrazení některých zastaralých pracovních stanic.