Když se do stěny rodinného domu zakousla lžíce bagru, trvalo to jen pár minut, kdy začalo praskat zdivo. Pak přišel na řadu dřevěný krov a vršek stavby s rachotem zmizel. Netrvalo to ani hodinu. Po celou dobu bourání mířil dělník na dům proud vody, aby snížil prašnost.

Ještě dřív než bourání začalo, povolal investor na stavbu archeology ze společnosti Archaia Brno. Podle archeologa Šimona Kochana patří dům v Pohledu do nejstarší zástavby, kdy první osídlení lze datovat až do středověku. V průzkumných sondách archeolog objevil zbytky středověké keramiky, sklo a drobnou minci z doby Rakouska Uherska. „Stavba byla součástí někdejšího klášterního městečka, jehož počátky sahají do období založení cisterciáckého kláštera v roce 1256,“ upřesnil archeolog. Dům patřil k nejstarším stavbám v Pohledu a původní vesnice zahrnovala již ve středověku patrně celý prostor kolem dnešní návsi.

Podle Jana Rýdla, mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), to není obvyklé, aby kvůli stavbě silnice musel ustoupit rodinný dům. „Letos je to jediný případ, v rámci celé republiky, kdy takto postupujeme. V Pohledu to byla nutnost. Křižovatka v Pohledu byla hodnocena dlouhodobě jako jedna z nejproblematičtějších. Dlouhodobě tady docházelo k nebezpečným situacím, stavba musela dolů,“ vysvětlil Rýdl.

Především velká auta a kamiony se nemohly na starou křižovatku vejít. Musely do křižovatky složitě najíždět, někdy i couvat a když se náhodou potkala dvě velká auta proti sobě, ne vždy se jim podařilo vyhnout.

Rodinný dům číslo 10, který musel stavbě ustoupit, ŘSD od majitelů vykoupilo. Podle Rýdla se vše obešlo v klidu a bez emocí, na rozdíl od stavby jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu, kde se ŘSD s jedním vlastníkem pozemků nedohodlo vůbec a spor musel tehdy řešit soud.

Zakázku na úpravu křižovatky získala od ŘSD společnost Silnice Čáslav. Její nabídka byla nejvýhodnější z pěti s tím, že práce na stavbě jsou časově omezené. Večer musí být totiž práce v centru obce omezené kvůli zákonu o limitech hluku.

Demolice domu v Pohledu:

Demolice domu v Pohledu. Hovoří mluvčí ŘSD Jan Rýdl. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Nová křižovatka na silnici první třídy, které vede provoz z Havlíčkova Brodu směrem na Žďár nad Sázavou, bude vypadat úplně jinak. Dojde k rozšíření jízdních pruhů z tří metrů na 5,75 metru na vnitřní straně oblouku a na 5,3 metru na vnější straně oblouku.

Rozšíření jízdních pruhů v křižovatce přinese podle Rýdla bezpečnější průjezd vozidel, a to i těch větších a delších. Denně jich tudy projede okolo sedmnácti set, z toho až pětinu tvoří nákladní auta a kamiony.

Fotogalerie: Bourání domu v Pohledu