„Dětí máme dost, ale mohlo by jich být více. Bohužel, fámy o zrušení našeho pracoviště nám moc neprospěly," podotkl Hoskovec.

O tom, že světelské pracoviště České zemědělské akademie nekončí, se ve středu mohli přesvědčit všichni příchozí, kteří využili tradiční soutěže jízdy zručnosti s traktorem,  určenou studentům a učňům zemědělských škol a učilišť z celé republiky. Při této příležitosti totiž škola každoročně pořádá Den otevřených dveří a výstavu zemědělské techniky. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout celý areál učiliště, nahlédnout do dílen a pracovišť a zhlédnout desítky vystavených traktorů, kombajnů a dalších, nejen zemědělských, strojů.

Jízda zručnosti

V jízdě zručnosti, která se ve Světlé konala již podvanácté, soutěžilo 37 žáků z dvanácti škol. Kromě hlavní soutěže byl připraven i doprovodný program. „Přendávání dřevěného špalku nakladačem, přenos závaží na přesnost na ramenu hydrauliky a couvání s traktorem. Vystavujeme také, čím se škola zabývá, hliníkové odlitky, díly, které tady renovujeme," sdělil Hoskovec. Hladoví návštěvníci si pak mohli pochutnat na pečeném praseti.
Škola má za sebou stěhování ze světelského zámku. „Rodiče si pochvalují, že za branou areálu se nachází internát, škola i dílny. Jen do jídelny musí žáci chodit jinam," řekl Josef Hoskovec.

O opraváře je na trhu práce zájem

Že stěhování ze zámku nijak neubralo na kvalitě výuky, dokládají četné úspěchy žáků. „Například jsme se zúčastnili zemědělské olympiády ve Frýdlantě, nebo soutěže opravářů zemědělských strojů, v obou se naši žáci v náročné konkurenci umístili na pěkných místech," pochvaloval si Hoskovec.
O žáky ze světelského učiliště je velký zájem i na trhu práce. Potvrdil to i Václav Vala, předseda Okresní agrární komory v Havlíčkově Brodě, který je také členem představenstva Zemědělského obchodního družstva Kámen.

„Žáci ze světelského učiliště jsou velmi schopní a náš podnik má zájem je zaměstnávat. Poptávka po nich je tak veliká, že musíme čekat, až se žáci vyučí, aby mohli nastoupit. Nejen náš podnik, ale zemědělství celkově čeká poměrně zásadní generační výměna. V současné době   je  převážná část lidí ve věku 50 až 60 let, v blízké době budou odcházet do starobního důchodu, často jsou také po celoživotní dřině v zemědělství zdravotně indisponovaní. Je třeba obměna mladší generací, která je zdravější, rychlejší a je schopná starší zaměstnance nahradit," informoval Vala.