Vítáni jsou rodiče s budoucími prvňáčky, ale i všichni, kteří se chtějí do školy podívat.

Program: Od 9.10 do 9.55: anglický jazyk v 1.A a 1.B, informatika v 5. třídě (učebna informatiky). Od 10.10 do 10.55: čtení v 1. třídách, matematika ve 4. třídě (výuka s interaktivní tabulí). Od 11.10 do 11.50: čtenářské dílny (2., 4., 5. třídy). Od 14.15 – 15.15: gymnastika 1. a 2. třídy (tělocvična). Od 14.00: ukázky keramiky ve školní družině, výuka hry na hudební nástroje ve školním klubu.

(dop)