Program začínající ve 14 hodin uvedou dvě souběžné akce – program určený dětem a komentované prohlídky kostelů.

Sraz na dětskou výtvarnou dílnu a hry je před svatomartinským kostelem v Dolním městě. Dílna pro děti proběhne mezi 14. až 16. hodinou.
Souběžné komentované prohlídky začínají ve 14 hodin prohlídkou svatomatinského kostela, v 15 hodin navazuje prohlídka kostela sv. Markéty v nedalekém Loukově.

Poté se program vrátí zpět do svatomartinského dolnoměstského kostela mší svatou celebrovanou P. Tomášem Fialou. Ta začíná v 16 hodin.
Na mši naváže kulturní program – benefičné koncert písní a balad s názvem „Malovaný klášter". Účinkují Prokop Hodina (housle), Jiří Hodina (zpěv, housle)

Během programu bude možné přispět do veřejné sbírky na další opravy podlipnických kostelů.

Občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů vzniklo v roce 2001 na podporu tří středověkých kostelů se vzácnými malbami ze čtrnáctého století, které se nacházejí nedaleko hradu Lipnice – kostelů sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici.