„Jeho cílem je potírání chudoby, nezaměstnanosti a nerovných podmínek. Podle Evropské komise si Česká republika v tomto směru nevede špatně. Lepších výsledků v boji s chudobou a sociálním vyloučením dosahuje z celé EU už pouze Nizozemsko. Ohroženým Čechům podávají pomocnou ruku projekty Evropského sociálního fondu," říká Petr Sulek z Ministerstva práce a sociálních věcí. V ČR je podle průzkumu Evropské komise ohroženo chudobou a sociálním vyloučením 15,4 procent obyvatel.

V Ledči nad Sázavou se chystá nový centrální sklad potravinové banky. Díky tomu by se   měly na Vysočině konat každý měsíc humanitární potravinové sbírky, které mají pomáhat právě sociálně slabým a vyloučeným. Ovšem jen po omezenou dobu. Kraj podpořil banku dotací ve výši 200 tisíc korun.

„Podporu kraje samozřejmě vítáme.V horizontu dvou až tří měsíců bychom chtěli otevřít centrální sklad potravinové banky v Ledči nad Sázavou v objektu bývalého skladu léčiv Zentiva. Díky tomu bude možné konat humanitární sbírky potravin už pravidelně," sdělila Iveta Vrbová  z ledečské potravinové banky.

Potravinovou banku významně podpořila i Nadace České pojišťovny, pobočka Ledeč nad Sázavou, která věnovala na její činnost sedmdesát tisíc korun.

„Lidí propadajících se do chudoby u nás neustále přibývá. Nejvíce ohrožení jsou osaměle žijící senioři a rodiče, kteří vychovávají své děti sami. Přibývá také sociálně vyloučených lokalit. Považuji proto za nezbytné tuto situaci aktivně řešit a zachovat sociální smír. Tato vláda bude věnovat sociální solidaritě mnohem větší pozornost než vlády předchozí," komentuje hodnocení Evropské komise nová ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.