Slavnostní otevření nového sídla Petrklíče – denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou ve středu se uskuteční  2. května od deseti hodin v Pivovarské ulici 1223.

Denní stacionář Petrklíč se řadu let potýkal s problémem nedostačující kapacity zařízení. Za 10 let fungování stacionáře jím prošly tři desítky uživatelů.

Cílem zařízení je poskytnout každému uživateli dle jeho přání a možností stacionáře (na základě písemné dohody) takové služby, které vedou ke zlepšení kvality života člověka s postižením a podpoře jeho rodiny. Poskytujeme služby handicapovaným lidem z Ledče nad Sázavou a okolí do 40 kilometrů.

Stacionář zajišťuje každodenní péči o klienty. Vše začíná ranním svozem do zařízení. Pak  klienti pod vedením  výchovné a pečovatelské služby absolvují různá  cvičení, výchovu k hygienickým a samoobslužným návykům.  V programu je i muzikoterapie, canisterapie, či hipoterapie. Stacionář zajišťuje i odvoz klientů domů.

Cílovou skupinou stacionáře jsou děti, mládež a dospělí s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od sedmi do 64 let.