Rozhodla proto, že letos uvede do provozu denní stacionář Domovinka. A původní záměr se již stal skutečností. Potvrdil to místostarosta města Josef Hnik.

„Zázemí našla Domovinka v prostorách našeho Domu s pečovatelskou službou po úpravě bytu, který byl dříve určen pro tamního správce," uvedl Hnik. Ten dodal, že stavební úpravy a změna dispozic interiéru si vyžádaly investici ve výši zhruba půl milionu korun.

„Domovinka má kapacitu deseti míst. O seniory se tam stará erudovaný personál domu s pečovatelskou službou," pokračoval Hnik s tím, že doposud tento druh sociální služby ve Světlé nad Sázavou a okolí nikdo nenabízí ani neposkytuje.

Služby Domovinky jsou určeny především lidem ze Světlé nad Sázavou a jejího bezprostředního okolí. Kromě základní péče klientům poskytne denní program a samozřejmě stravování.

Rodina klientů získá potřebný klid

„Klienty přivážejí a odvážejí do stacionáře jejich rodinní příslušníci. V případě, že tuto možnost nemají, stacionář dovoz i odvoz klientů zajistí sám," podotkl Hnik.

Denní stacionáře pro seniory fungují v současné době i v některých dalších městech okresu. Například Centrum pro seniory v havlíčkobrodské Reynkově ulici pečuje o své klienty již od roku 2007.

Existenci denních stacionářů vítají i odborníci.

„Pobyt v nich je motivuje, samozřejmě s ohledem na jejich možnosti a schopnosti, k aktivnímu udržování či rozvíjení stávající míry dovedností a péče o sebe. Cílem je nenechávat seniory osamocené s jejich problémy, úzkostmi i obavami," podotkl havlíčkobrodský psycholog a vysokoškolský pedagog Pavel Plíšek. Ten poznamenal, že senioři v denních stacionářích mají zajištěnou profesionální zdravotní a sociální péči. „Navíc klid, který díky službám denních stacionářů mají lidé v produktivním věku, jež se o své seniory jinak doma starají, je k nezaplacení. Mohou se plně věnovat svým profesím a povinnostem, což v současné době rozhodně není nezanedbatelný faktor," uzavřel Plíšek.