„Předseda Družstva vlastníků půdy a majetku (DVPM) Slavíkov inženýr Václav Němec společně s Václavem Venhauerem, starostou Libice nad Doubravou, darovali dětem ze základní a mateřské školy v Libici nové hračky. Modely traktorů a kombajnů značky Bruder,“ prozradila Soňa Zvolánková, specialista pro rozvoj regionu Centra společných služeb Svazku obcí Podoubraví. Dále děti dostaly kartonové skládanky k vymalování, pastelky a dárkové kufříky s dopravní tématikou, které poskytl Kraj Vysočina. „Rozzářené oči dětí vypovídaly o vydařené akci a radosti z modelů zemědělské techniky,“ konstatovala Zvolánková.

Jak vysvětlila, cílem takových vánočních dárků je zvýšit zájem dětí o studium zemědělských oborů. Podle předsedy Němce není dnes vůbec jednoduché sehnat do zemědělství kvalifikované pracovníky. „Potřebujeme lidi, kteří jsou zruční, chtějí pracovat se zvířaty, jsou pracovití a zároveň dokáží ovládat technická zařízení, která k moderní zemědělské výrobě patří. Získat lidi, kteří tyto vlastnosti splňují, je složité. Mladí lidé se do zemědělství nehrnou,“ říká Václav Němec.

Oblast zemědělství se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Proto je potřeba hledat cesty, jak mladé lidi a zejména pak žáky posledních ročníků základních škol motivovat k tomu, aby si tyto obory vybrali ke studiu. „Právě k tomu mají napomoci motivační prezentace a exkurze, které pořádá DVPM Slavíkov již několik let společně s hejtmanem Kraje Vysočina. Děti mají možnost prohlédnout si nejmodernější zemědělskou techniku, moderní ustájení krav, ale i například samotné dojení mléka,“ vysvětlila Zvolánková. Cílem je ukázat mladým lidem, že práce v zemědělství může být zajímavá.

Podle Václava Němce je zemědělství perspektivní obor. „Poptávka po zemědělských pracovnících je stabilní. Odchází totiž starší generace zemědělců a zemědělských pracovníků. Tím se otevírá velká možnost pro mladé,“ zdůraznil Němec.

„DVPM Slavíkov vzniklo jako družstvo vlastníků půdy a majetku na bázi dobrovolnosti. Kromě hospodaření na zemědělské půdě vybudovalo moderní stáje, které splňují vysoké standardy. Veškeré strojní vybavení je také jedním z nejmodernějších v širokém okolí,“ informovala Zvolánková. DVPM Slavíkov dnes podniká na 2150 ha zemědělské půdy a hospodaří ve 25 katastrálních území Chráněné krajinné oblasti Železných hor. V roce 2009 DVPM Slavíkov obdrželo společně s obcí Slavíkov ocenění Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělců v soutěži Vesnice roku.