„Soutěž vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Má dlouhou tradici, v pořadí se jedná už o 46. ročník soutěže,“ upřesnil Josef Stejskal starosta Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod. Děti si tak mohou představit a vyzkoušet si aspoň na chvíli, jak vypadá práce hasičů.

Jak dodal Josef Stejskal, soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež různého věku, od předškoláků do osmnáctiletých studentů v rámci činnosti školní i mimoškolní. Zúčastnit se mohou také Domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské organizace a podobně. Jak podotkl Josef Stejskal, zájem dětí o tuto soutěž je poměrně značný, byť děti mají dneska ve školách takové množství aktivit, že někdy nevědí, co si vybrat dřív. „Programy škol jsou zaměřené nejen na hasiče, ale také práci policistů, na seniory, na ochranu přírody, nemluvím o různých dalších literárních a výtvarných soutěžích. Naštěstí si na nezájem nemůžeme stěžovat. Tato akce má velký význam pro prevenci předcházení požárů, tak i pro propagaci práce hasičů,“ zdůraznil Stejskal.

Diecézní charita Brno. Ilustrační fotografie.
Klienti ledečské sociálně terapeutické dílny se budou vozit v novém autě

Jak dále upřesnil, soutěž má tři části a je rozdělena do několika věkových kategorií. „Děti mohou soutěžit v oblasti literární, výtvarné nebo v práci s digitálními technologiemi,“ dodal Stejskal. V literární oblasti jsou to hned čtyři kategorie od třetích ročníků základních škol po studenty osmiletých, šestiletých a čtyřletých gymnázií. Soutěžící by měli překládat podle Stejskala čistě literární práce bez kreseb, obrázků a náčrtků, protože si to vyhlašovatel soutěže dává za podmínku.

Výtvarná soutěž je rozdělená na žáky mateřských a základních škol, studenty gymnázia, žáky uměleckých škol a žáky praktických škol. Není tedy divu, že má dokonce deset kategorií. Zcela specifická je kategorie zpracování tématu digitální technologií. Ta je určena soutěžícím od 12 do 18 let a je nejnáročnější. „Téma je jednotné. Požáry v přírodě a jak jim zabránit. Požáry suchých travin, obilí a slámy na polích, příčiny. Požáry lesních porostů, příčiny. Dále preventivní opatření a zásady předcházení požárů v přírodním prostředí, opatření pro rychlé zdolávání požárů v lesích. Soutěžící by měl ztvárnit co dělat při vzniku požáru.: Co je potřebné udělat nejdříve, co následně. Jaké použít prostředky pro prvotní hasební zásah a podobně,“ vysvětlil Stejskal s tím, že podáním soutěžní práce autor současně potvrzuje, že materiál k vytvoření svého díla je zcela původní, neobkreslený, nepřevzatý z internetu, z autorského fondu nebo prezentací jiných osob.

Přehlídka amatérského divadla z Vysočiny se těší stále větší přízni diváků i hereckých souborů.
Představení v Přibyslavi končí, zlomte vaz zase za rok

„Do soutěže dále nebudou přijímány videozáznamy ani fotografie nebo prezentace ze skutečných mimořádných událostí jako například: výjezd a zásah požárních jednotek, zásah hasičů u dopravní nehody, hry dětí s ohněm apod. Do soutěže rovněž nebudou přijímány samostatné fotografie nebo jejich sady, neboť nejde o fotografickou soutěž,“ zdůraznil Stejskal. Jak dodal, dělá pořadatelům soutěže problém hlavně nový zákon na ochranu osobních údajů GDPR.

„Podle tohoto zákona je nutné aby rodiče dětí dali písemný souhlas, že tvorba jejich dětí se může zveřejnit i s jejich jmény. Jenže podle dalších informací, když děti soutěží v rámci školy, má škola generální souhlas s tím, že smí práce školáků prezentovat a stačí k tomu razítko školy. Pro školy je to každopádně práce navíc,“ konstatoval Stejskal.

Soutěžní práce se nejdřív vyhodnotí v základním kole, odkud postupují do okresního, krajského a nakonec do republikového kola. „V základním kole se vyhodnocují tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Zúčastněné školy, hasičské sbory a Domy dětí předají tři vyhodnocené nejlepší práce z každé kategorie na příslušné Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Ilustrační snímek. Peníze
Ostrov chce kapli, vyhlásil sbírku

Okresní sdružení vyhodnotí z obdržených prací tři nejlepší z každé kategorie a tyto doručí na krajská sdružení,“ popsal Stejskal základní postup soutěže. Příprava soutěže začala už letos na podzim a trvá do konce roku. Okresní sdružení, jak upřesnil Stejskal, má zajistit publicitu soutěže ve školách, Domech dětí a hasičských sborech. Případně v jiných dětských zájmových organizacích (Skaut, Ochránci přírody) příslušného okresu, projednat podmínky s řediteli škol případně školskými správami, vedoucími zájmových organizací nebo jejich okresními středisky.

Od prvního ledna do konce února roku 2020 se uskuteční základní kola, nejvyšší soutěž, vyhodnocení republikového kola soutěže bude v červnu.

Okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí se v loňském jubilejním 45. ročníku zúčastnilo celkem 323 dětí. Počet zúčastněných škol byl celkem 8, mateřské školy 4, dále čtyři školy základní a čtyři střední. Soutěžily i 4 hasičské sbory. Cílem soutěže bylo ztvárnit práci hasičů v oblasti literární, výtvarné nebo digitálních technologií. V kategorii literární mezi nejmladšími dětmi vyhrála Sára Zezulová z Habrů mezi staršími dětmi Sofie Bencová z Krucemburku. Co se týče výtvarných prací, tam obsadili první místa Josefína Chizecová z mateřské školy z Herálce, Lukáš Janč z MŠ Prokopa Holého Havlíčkův Brod, Nikola Maternová ze ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou, Romana Málková z Krucemburku, Terezie Matulová z Krucemburku, Aneta Bártová z Habrů.