Ilustrátor Adolf Dudek je ve zhruba hodinovém programu postupně zavedl do čtyř zemí světa, a to do Grónska coby eskymák, do Ameriky jako indián, v paruce černocha do Afriky a poslední zastávkou byla Čína. Děti se tak díky Cestovatelskému kreslení pobavily a zároveň i přiučily, co je například pro dané země typické, jaká zvířata tam žijí či jaká tudy protéká nejdelší řeka.