„Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny připravuje pravidelně každý měsíc pro děti odpoledne plná her, dovádění a výtvarných činností, nazvané Duhové hrátky. Jednou týdně se část dětského oddělení změní na zábavný koutek. Vždy od 13 do 15 hodin si děti mohou vyrobit něco nápaditého, zahrát si některou z deskových her nebo si vyzkoušet Xbox,“ uvedla Dagmar Švejdová z Krajské knihovny Vysočiny.

Aktivity jsou rozdělené do tří bloků: dílnička, deskohraní a dovádění. „Prázdninové Duhové hrátky mají v naší knihovně už svoji několikaletou tradici, proto ani letošní nebyly výjimkou. Každý den, pět dní v týdnu jsme nabídli malým čtenářům prázdninový program. Od pondělí do středy si děti mohly v dílničce něco hezkého vyrobit, ve čtvrtek bylo na programu deskohraní, kdy děti hrály předem připravené deskové hry společně se svými kamarády, rodiči. A pravidelně v pátek na ně čekalo dovádění s Xboxem,“ doplnila Dagmar Švejdová.

Letošní prázdninové Duhové hrátky se těšily velkému zájmu ze strany dětí, rodičů i prarodičů. „Pravidelnými návštěvníky tvořivých dílniček byli milí sourozenci Tereza a Daniel Vaňkovi, vyrábění se jim moc líbilo, snad ještě víc než vloni, jak nám sami sdělili. Děti pracovaly s nejrůznějšími materiály a vyzkoušely různé činnosti, jako je skládání, lepení, vystřihování, malování nebo šití. Během letních prázdnin se uskutečnilo 26 dílniček a vznikla řada krásných originálních výrobků. Smyslem těchto zábavných letních programů bylo přijít do knihovny a něco hezkého vyrobit, zadovádět si nebo si vyzkoušet něco nového, a to se nám podařilo. Zapojila se většina zaměstnanců knihovny, které patří nemalé poděkování. Každý z nich si vymyslel a připravil zajímavou tvořivou činnost a strávil s dětmi příjemné odpoledne,“ dodala Švejdová.

Od září se děti mohou těšit na další pestrý program Duhových hrátek.