„Celý projekt byl zahájen vysazením dvou stromů na louce v blízkosti místního hřbitova. Mezi stromy byl vyhrazen prostor pro prezentaci prací samotných žáků. Děti na projektu pracovaly necelé dva týdny. Nejprve se v hodinách vlastivědy seznámily s českou historií první poloviny 20. století. Dozvěděly se, co všechno předcházelo vzniku samostatného Československa a blíže poznaly hrdiny tehdejší doby v čele s Tomášem Garriguem Masarykem,“ informovala za Základní a mateřskou školu v Libici Jitka Voldánová.

V hodinách výtvarné výchovy žáci pracovali s portréty významným prvorepublikových herců, politiků a umělců. V hodinách češtiny žáci k osobnostem vyhledávali a zpracovávali informace. Rovněž vytvořili kvíz skládající se z 10 otázek, na kterém si mohli obyvatelé Libice prověřit své vědomosti z období vzniku ČSR. Děti rovněž vytvořily státní symboly, se kterými se seznámily v hodinách prvouky. „Někteří žáci byli projektem natolik pohlceni, že začali tvořit i doma,“ podotkla Voldánová.

Ve čtvrtek 25. října se žáci společně učitelkami a vedením obce vydali na místo, kde to všechno začalo – k nově vysazeným stromům v Libici, kde připevnili na utkanou síť v podobě státní vlajky svá díla. Dominantou celého projektu byla koruna stromu se 100 lipovými lístky, na které se podíleli všichni žáci.

Do oslav se zapojili osobitým způsobem i školáci v Libici nad Doubravou.Zdroj: Jitka Voldánová