Podle průzkumu České rady dětí a mládeže (ČRDM) jen na pětině táborů děti mobil vůbec nepoužívají, stejný počet je naopak dětem dovoluje bez omezení. Nejčastější je používání mobilů jen v předem stanovenou dobu.

Výsledky průzkumu jsou celorepublikové, nicméně Vysočina se nijak výrazně neliší. „Děti z Vysočiny telefony využívají na táborech víceméně stejně jako je celostátní průměr, avšak častěji jen ve vymezeném čase,“ odhaduje Soňa Polak z ČRDM.

"Mobily ani jinou elektroniku obvykle vysloveně nezakazujeme, ale rozhodně doporučujeme jí nebrat a nepoužívat," potvrzuje Vilibald Prokop z jihlavského domova dětí a mládeže. Mladší děti volají rodičům, ty starší se pak nedokáží odpoutat od sociálních sítí ani na pár dní v roce.

Tábory lze rozdělit na skautské, komerční a ty, které pořádají domovy dětí a mládeže. Nejčastěji jsou mobilní telefony zakázány u skautů, ale ani tam to není pravidlem. „Oddíly většinou doporučují rodičům, aby děti mobily nechaly doma, a domlouvají si režim kontaktu,“ řekla tisková mluvčí skautů Barbora Trojak. V praxi se pak stanoví dvě hodiny denně, během kterých mohou rodiče zavolat vedoucímu a se svým dítětem mluvit. Jinde skauti dovolují používat mobily během poledního klidu.

Nicméně často není na elektronické hračky čas a dětem to nijak nevadí. „Během tábora se ale na mobil díky intenzivnímu programu i povinnostem snadno zapomene a navíc ho taky často není kde nabít, protože skautské tábory probíhají v přírodě, většinou bez elektřiny,“ dodala mluvčí. Rodiče prý nemusí mít o děti obavu, stačí důvěřovat kvalifikovaným vedoucím.