„Bez odpadové karty nemohou obyvatelé Štoků v novém sběrném dvoře odpad uložit,“ zdůraznil starosta Štoků Pavel Královec.

Dalším krokem je podle starosty zavedení pytlového sběru odpadu přímo od dveří domácností. „Každá domácnost dostane zdarma pytle, etikety a svůj QR kód. Plný a správnou etiketou označený pytel majitel postaví v den svozu před dům. Pytle svozová služba sebere a zanese do našeho systému ECONIT,“ vysvětlil nový systém sběru odpadů starosta Královec.

ECONIT je podle starosty systém na evidenci odpadů. „Díky němu získá městys dokonalý přehled o tom, kdo kolik a jakého odpadu vyprodukoval či odevzdal na sběrném dvoře. Pro zaměstnance městyse je to velká úspora a zjednodušení zbytečné administrativy,“ podotkl starosta. Obyvatelé Štoků mohou vozit pytle s odpadem do sběrného dvora i sami, ovšem jen s odpadovou kartou.