Střední a vyšší odborné školy se uzavřou podle informací Kraje Vysočina prezenční výuce od pondělí 5. října 2020 ve všech okresech Vysočiny, které jsou podle semaforu Ministerstva zdravotnictví momentálně oranžové - tedy na Havlíčkobrodsku, Třebíčsku a Žďársku. Distanční výuka bude trvat dle nařízení Ministerstva zdravotnictví celých čtrnáct dní. Zrušeny nebo přerušeny budou veškeré zájmové kroužky pořádané ve školách. Praktické vzdělávání na středních školách pokračuje bez omezení.

Ministr školství Robert Plaga přislíbil ředitelům škol, že informace o vyhlášení nouzového stavu a dalších opatřeních bude posílat ředitelům předem do datových schránek aby měli informace co nejdřív. Připustil však, že ho již nejednou předběhli novináři. Podle ředitele gymnázia Havlíčkův Brod Hynka Bouchala komunikace ze strany ministerstva vázne a je zmatečná. „Já dnes nevím vůbec nic a ptám se, kdo mi to řekne. Většinu zpráv se dozvídáme z médií. Já potřebuji jako ředitel školy mít informace okamžitě. Nejlépe už počátkem tohoto týdne, protože potřebujeme vytvořit distanční rozvrhy. Rodiče se nás ptají co bude dál a já nevím, co mám odpovědět," konstatoval ve středu 30. září v poledne ředitel gymnázia. Vůbec, se mu nelíbí, že školy se mají od pondělí 5. října v oranžových okresech zavřít a ministři o tom teprve jednají.

Školy technického směru a odborná učiliště svíraly obavy, zda nouzový stav nepotrvá měsíce a jestli v tomto školním roce studenti nepřijdou o povinnou praxi. „U některých učebních oborů tvoří praktická výuka až polovinu vyučovací doby. Žáci velmi často tráví jeden týden ve škole při výuce a druhý týden v dílnách školy či ve firmách a praktických provozech,“ vysvětlila předsedkyně platformy Petra Mazancová a zdůraznila, že již v minulém školním roce přišla odborná učiliště o měsíce praxe bez náhrady.

Mladší do školy, starší doma

„Uvidíme jak rozhodne ministerstvo, ale naší školy by se nouzový stav asi týkal,“ sdělila Jana Daňhelová, zástupce ředitele gymnázia a obchodní akademie Pelhřimov. Jak dodala, doufá, že výjimečná situace nepotrvá dlouho. „Jsme víceleté gymnázium. Starší studenti by zůstali doma, mladší budou chodit do školy dál. Tak čtrnáct dní jsme to schopni zvládnout, ale kdyby to trvalo déle, nastanou problémy. Naštěstí odbornou praxi mají studenti Obchodní akademie až na jaře, takže o ni snad nepřijdou,“ podotkla Daňhelová.

Jak dodal ředitel školy Aleš Petrák, pelhřimovské gymnázium má už své zkušenosti s covidovou karanténou, dostalo se do ní několik tříd. Ovšem nouzový stav by vedl ve škole k situacím, kdy starší studenti zůstanou doma, mladší budou chodit do školy dál. Takže některé pedagogy čeká takříkajíc práce na dvou frontách. „Budou nižší ročníky vyučovat běžným způsobem a zároveň starší studenty učit distančně. Doufejme, že nouzový stav nebude trvat déle než čtrnáct dní, protože takový systém je vyčerpávající,“ konstatoval ředitel.

Na distanční výuku se chystají i další školy. „Pokud bude nařízena distanční výuka, tak ji zvládneme stejně jako v minulém školním roce. Ale nevidím důvod pro takový krok. Docházka našich dětí do školy je devadesát procent. O odbornou praxi se nebojíme, podle posledních informací ministerstva školství by praktická výuka pokračovala dál i v nouzovém stavu,“ konstatoval Ondřej Carva zástupce ředitele Hotelové školy Pelhřimov.

„Krajské střední školy se na tuto situaci už na začátku roku začaly připravovat, kraj s touto situací preventivně počítal. Ředitelé mají už od poloviny září informace, jak výuku organizovat. Každá krajská škola má strategii, jak řešit dálkovou výuku a jak k ní prakticky přistupovat. Mají jasno, jaký nástroj kantoři použijí. Krajské školy budou od příštího týdne používat on-line výuku alespoň v některých předmětech, nutné je proškolit pedagogy i děti, a pokud to bude možné, tak on-line výuku prakticky s dětmi vyzkoušet. Předpokládáme, že školy mají dle našich pokynů také zjištěno, kolik dětí bude potřebovat pomoc s vybavením nebo volbou jiné formy vzdělávání,“ informoval Kamil Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Ubr také doplnil, že bylo doporučeno a předpokládá se, že učitelé krajských středních škol budou učit ze školy, pokud tomu nebude nic zásadního bránit.

Nižší ročníky víceletých gymnázií (na úrovni 6. – 9. ročníků ZŠ) budou školu nadále navštěvovat, hudební výchova bez zpěvu, místo tělocviku doporučeny aktivity venku (to platí i pro střední školy v okresech Vysočiny zeleného pásma epidemiologického semaforu).

Praxe na videu

Nouzový stav a výuka z domova by byl velký problém hlavně pro školy technického typu, kde součástí výuky je odborná praxe. Jako je Střední průmyslová škola Třebíč. „Byl bych nerad, kdybychom museli školu zavírat a jsem rád že to tak není,“ podotkl ředitel školy Zdeněk Borůvka. Jak vysvětlil, distanční výuku lze bez větších potíží zavádět ve školách které nemají odbornou praxi. „U škol s technickým zaměřením, kde je praxe nutná, je to obrovský problém. Součástí výuky je u nás nutně odborný výcvik. Takže v minulém školním roce jsme se snažili studenty oslovit a posílat jim aspoň video, aby o kontakt s odbornou praxi nepřišli,“ povzdechl si ředitel Borůvka.

Podobné problémy jako Střední průmyslovku v Třebíči by čekaly i Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou. „Distanční výuku na čtrnáct dní ano, ale jestli bude takový stav trvat déle, poznamená to průšvih hlavně ty ročníky, které čekají maturity,“ sdělil ředitel Jaroslav Kletečka. Jak zdůraznil i tato škola má velkou část výuky zaměřenou na odbornou praxi. „Mluví se o tom, že odborné dílny a laboratoře mají fungovat i v nouzovém stavu, ale nikdo neví nic přesně. To je jen takové věštění.  Už jsme se setkali s tím, že nám některé firmy nechtěly vzít děti na praxi, protože se bojí nákazy. Ano, máme skvělou počítačovou techniku. Ale v případě, kdy je potřeba zapojit ruce, nejsou nám počítače nic platné. Někteří naši studenti mají domácí dílny, ale řekněte mi, kdo má doma soustruh,“ popsal konkrétní situaci na žďárské průmyslovce ředitel Kletečka. Odborná praxe ve škole se rušit nebude ale ředitel Kletečka doufá, že nouzový stav nebude pokračovat nebo se ještě zhoršovat, takže by odbornou výuku museli zrušit.

Ani jednoho nakaženého žáka nebo učitele nemá Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod. „Takže nevidím důvod, proč u nás zavádět distanční výuku, ale jestli bude opatření zavedeno podle okresů tak se tomu nevyhneme a žáci se ve škole čtrnáct dní neukážou. Jen doufám, že to bude pouze čtrnáct dní, jinak nastanou problémy,“ konstatoval ředitel Jiří Forma a popsal, jaké důsledky bude takový krok mít pro jeho školu. „Pro nás je důležité zajistit studentům praxi a odborný výcvik. To by padlo. Takže maturitní ročníky by těžko zvládly závěrečné odborné zkoušky, na které se musí intenzivně připravovat během celého roku,“ vysvětlil ředitel Forman. Jak dodal, distanční výuka má negativní vliv i na úroveň vzdělání, hlavně u studentů ze sociálně slabších rodin, kteří třeba nemají doma ani počítač. „V minulém školním roce jsme distanční výuku měli a ukázalo se, kolik toho studenti zameškali. Takže začátkem nového školního roku se učitelé snaží hlavně dohnat zameškanou látku. No a teď bychom měli mít distanční výuku znova,“ povzdechl si ředitel.

Opatření ve školství mají podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly regionálně na dobu 14 dnů. Cílem je snížit reprodukční číslo nákazy z nynějšího 1,2 pod 1.

Středoškoláci zůstanou doma

Střední a vyšší odborné školy se uzavřou od pondělí 5. října ve všech okresech, které jsou podle semaforu Ministerstva zdravotnictví momentálně oranžové nebo červené. Na Vysočině tedy zřejmě půjde o Havlíčkobrodsko, Třebíčsko a Žďársko. Distanční výuka bude trvat dle nařízení Ministerstva zdravotnictví celých 14 dní. Zrušeny nebo přerušeny budou veškeré zájmové kroužky pořádané ve školách.

Žáci v oranžových a červených okresech přijdou na dva týdny také o praktickou výuku, to dopadne hlavně na učiliště a střední odborné školy.

Mateřských a základních škol se omezení přítomnosti dětí při výuce nedotkne. Totéž bude platit i pro nižší ročníky víceletých gymnázií.