Náhlé záplavy zkrotí suchý poldr. Naopak v osadě Nový Dvůr by zvýšení vodní hladiny uvítali, ovšem jen v místních studnách.

„Suchý poldr jsme stavěli proto, že při prudkých deštích docházelo v těchto místech k lokálním záplavám. V takových případech se hladina místního potoka výrazně zvedla. Průtok vody se mnohonásobně zvýšil a zatopil nedaleké nemovitosti. V této lokalitě je asi deset rodinných domků, z toho je záplavami ohroženo šest z nich, kde se objevuje pravidelně voda ve sklepích, při záplavách je to až do výšky metru," sdělil starosta obce Miloš Uchytil.

Jak dodal, jednalo se o finančně náročnou akci, kterou Nová Ves prováděla ve dvou etapách. Začalo se už v roce 2015. Stavba suché nádrže, takzvaného poldru se uskutečnila nad vesnicí na bezejmenném pravostranném přítoku Novoveského potoka. Poldr poslouží k zachycení bleskových povodní a ochrání části obce od velké vody. Rozpočet akce byl 1,5 milionů korun, v roce 2016 se prováděla dostavba asi za 700 tisíc korun. Stavba byla dokončena závěrem loňského roku.

Stavěli bez dotace

V první etapě stavby se vybudoval základ hráze, potrubí a betony. Výběrové řízení na firmu, která práce prováděla, se uskutečnilo už v roce 2015. „Na akci jsme neměli žádnou státní dotaci, jednalo se o jednu z nejnáročnějších investičních akcí poslední doby," podotkl starosta.

Naopak problémy s nedostatkem vody dělají starost obyvatelům osady Nový Dvůr. „V této místní části je v době sucha, které trvá v posledních dvou letech, tak nízká hladina vody ve studních, že obyvatelé sepsali petici a obrátili se na obecní úřad, aby jejich problém řešil. Během roku tam žije trvale asi 37 obyvatel, zato v létě, kdy přijedou rekreanti je to až 80 lidí, takže nedostatek pitné vody je v takovém případě hodně citelný," popsal Uchytil.

Zdrojem pitné vody pro tuto osadu jsou většinou soukromé studny, k tomu tři studny obecní s vlastním potrubím. Podle starosty Uchytila by měl problémy Nového Dvora vyřešit přivaděč pitné vody z Nové Vsi, vedoucí z lokality u sportovního hřiště přes pole. V současné době se obec Nová Ves věnuje úřední dokumentaci spojené se stavebním povolením.