Výsledky radarového geologického průzkumu, který se ve městě uskutečnil v roce 2015, totiž naznačily existenci chodby spojující kostel sv. Václava s farou na náměstí Trčků z Lípy. Geologové ale nevyloučili ani existenci další podzemní chodby. Ta by měla začínat pod knížecí oratoří vpravo od oltáře v kostele sv. Václava a vést by měla směrem k řece Sázavě.

„Odborný tým Pavla Nikla za pomoci georadaru detekoval mezi kostelem a farou zhruba osmdesát metrů dlouhou chodbu. Měla by být asi dva metry široká, dva metry vysoká a nacházet by se měla v hloubce šesti až osmi metrů pod povrchem," připomněl starosta města Jan Tourek.

Světelští by právě tyto poznatky chtěli potvrdit dalším výzkumem. Tentokrát už za pomoci několika sondážních vrtů a s nasazením kamery. „Pokud se existence právě této chodby definitivně potvrdí, pokusili bychom se ji, nebo alespoň její část, v budoucnu otevřít a také zpřístupnit veřejnosti," podotkl Tourek.

Pro pokračování průzkumu světelského podzemí se již dříve vyslovil i Karel Coufal z místního vlastivědného spolku. Právě on stál v roce 2000, a to společně s dalšími členy spolku, u objevu asi 450 metrů podzemních chodeb pod náměstím, které jsou v turistické sezoně zpřístupněny veřejnosti. „Rád bych připomněl, že jsme ve směru od Pěšinek, a to v místě, kde jsme s odkrýváním podzemí kdysi začínali, objevili ještě jedno zavalené rameno. Tehdy se nám ho ale nepodařilo odtěžit a otevřít. Byla tam totiž skála. Bylo by proto dobré, aby i toto místo bylo znovu odborně a detailně prozkoumáno," doporučil Coufal.