Šetrnou stromolezeckou technikou ho ošetří certifikovaný arborista Petr Zvědělík.

Devět metrů vysoký jírovec roste mezi historickými budovami národní kulturní památky Huť Jakub. Ta byla založena v roce 1796 a v současné době díky skupině dobrovolníků funguje jako sklářský skanzen.

Jírovec je pevně spjatý s historií areálu a v letních měsících slouží prostor pod stromem k posezení návštěvníků sklárny. Zdravotní stav stromu je zhoršený a má poškozenou kosterní větev.

Aby strom zůstal bezpečný pro své okolí, přihlásil jej spolek Huť Jakub Tasice do projektu Zdravé stromy pro zítřek nadace Partnerství. Certifikovaný arborista Petr Zvědělík ho sponzorsky ošetří stromolezeckou technikou.

Odstraní všechny nevhodné větve, aby stabilizoval korunu stromu, a zredukuje poškozenou kosterní větev. 
V koruně stromu také umístí dynamickou bezpečnostní vazbu složenou z jednoho lana.

„Odborná komise tasický jírovec zařadila mezi třináct stromů, které v rámci projektu získají odborné ošetření zcela bezplatně. Sponzorsky, tedy na vlastní náklady, jej provede certifikovaný arborista," říká koordinátorka projektu Hana Zuchnická z Nadace Partnerství. Ta dodala, že posouzení aktuálního zdravotního stavu stromu provedli odborníci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se studenty a doporučili další postup.

„Jírovec je v dobrých rukou, protože ho ošetří kvalifikovaný pracovník s certifikátem pro ošetřování stromů European Tree Worker. Na rozdíl o laiků mají stromolezci s tímto certifikátem potřebné znalosti o dřevinách, jejich vývoji, chorobách, řezech i vázání korun," vysvětluje Šárka Weberová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která certifikované arboristy sdružuje.

Cílem projektu Zdravé stromy pro zítřek je upozornit obce i veřejnost na důležitost včasného a hlavně odborného ošetřování stromů, což je zásadní v místech s častým výskytem lidí.

Neodborné zásahy totiž mohou strom poškodit, zkrátit jeho život i snížit jeho provozní bezpečnost.