Mnohým odpadne i zdlouhavé cestování na vzdálená pracoviště. I v okresních nemocnicích totiž přibude přístrojů, jimiž se před časem mohla chlubit jen nejprestižnější lékařská pracoviště v zemi.

„Ve všech krajských nemocnicích kromě pelhřimovské v budoucnu s velkou pravděpodobností nalezneme například pracoviště magnetické rezonance," sdělil hejtman kraje Jiří Běhounek.

„Aktuální je pro náš kraj nyní i diagnostické zařízení spojující pozitronovou emisní tomografii a počítačovou tomografii. Takzvaná PET CT je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny," doplnil Běhounek.

Ministerská komise je pro, ale i proti

Rozmístěním nových přístrojů na Vysočině se v uplynulých měsících zabývala i takzvaná přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví. Ta vloni v říjnu posuzovala umístění magnetické rezonance v nemocnicích v Třebíči, Novém Městě na Moravě a v Havlíčkově Brodě.

„Komise všechny tyto žádosti doporučila, mimo jiné i vzhledem k tomu, že v Kraji Vysočina je v současné době pouze jedno pracoviště magnetické rezonance v Jihlavě," uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

V listopadu pak ministerská komise doporučila umístění přístroje PET CT v Jihlavě a umístění terapeutického ozařovače v Pelhřimově. Komise ale naopak nedoporučila instalování další magnetické rezonance v Jihlavě. „V kraji by to byl už pátý přístroj, což lze hodnotit jako nadbytečnou kapacitu," vysvětlila Čechová.

Letos v únoru se pak komise zabývala umístěním přístrojů, které mají být zaplaceny z takzvaného Integrovaného operačního programu, rozdělujícího mimo jiné peníze z fondů Evropské unie na přístrojové vybavení pracovišť Komplexních onkologických center. „Na tomto jednání bylo doporučeno umístění přístrojů SPECT CT, lineárního urychlovače a angiografického kompletu v Nemocnici Jihlava," uvedla mluvčí ministerstva.

Podle hejtmana Běhounka však není pro kraj, který spravuje pětici někdejších okresních nemocnic v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Novém Městě na Moravě, Pelhřimově a v Třebíči, názor ministerské komise zavazující.

„Rozhodnutí přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví je pouze souhlasem s pořízením techniky, chybí návaznost na financování nákupů, které v tuto chvíli jsou záležitostí nemocnic, respektive zřizovatelů. Souhlas přístrojové komise neznamená ani jistotu smluvního vztahu mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními pojišťovnami," vysvětlil hejtman.

To, kde bude jaký nový přístroj fungovat, tak bude – ostatně jako vždy – záležet na tom, kde a kolik se podaří sehnat peněz. Náklady na zřízení takového pracoviště mohou jít až do řádu stovek milionů korun. Kromě nákupu a zprovoznění techniky je totiž zpravidla nutné také stavebně upravit budovy. Kromě nové techniky je nyní na Vysočině navíc pozornost upřena také na vývoj systému výměny dat a obrazových záznamů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

Podle hejtmana Běhounka, který je profesí ortoped a sektor zdravotnictví má na hejtmanství ve své gesci, odpovídá přístrojové vybavení nemocnic struktuře poskytované zdravotní péče na Vysočině. I s ohledem na politiku státu ve vztahu k regionům. „Vzhledem k chybějící státní politice rozmísťování drahých zdravotnických přístrojů je tyto vyšetřovací metody obtížné centralizovat. Provozování těchto přístrojů je vázáno na platby zdravotních pojišťoven, které by měly být v celém státě shodné, a tím vyšetření pro pacienty dostupné," říká hejtman.

Brod chce rezonanci

Jeden z nových přístrojů, využívajících k diagnostice metodu magnetické rezonance, by mohl začít už napřesrok fungovat v Havlíčkově Brodě. Podle mluvčí nemocnice Petry Černo hovoří pro umístění přístroje v Brodě jeho geografická poloha města i kvalitní personál. „Zatím jediné taková pracoviště funguje v Jihlavě a dostupnost tohoto vyšetření je v porovnání s většinou ostatních krajů považována za velmi nedostatečnou," uvedla Petra Černo.

V Brodě nyní jako jediní v kraji provozují osteologické centrum, které poskytuje péči o nemocné s metabolickým postižením kostí. „Využíváme nejmodernější testy a přístrojovou techniku, včetně densitometrie," uvedla mluvčí.

Radiodiagnostické oddělení získalo vloni počítačový tomograf (CT) za patnáct milionů. „Nový přístroj je nejmodernějším CT systémem na Vysočině a přináší lékařům i pacientům mnoho výhod," popsala Černo.

Oddělení nukleární medicíny disponuje moderní gama kamerou ve spojení s rentgenovým CT přístrojem. „Zařízení mimo jiné umožňuje automatické vyšetření pacienta na posteli nebo vozíku," popsala Černo.

V Brodě používají také například angiografickým komplet, sloužící k zobrazení tepenného a žilního systému. Oční oddělení má k dispozici laser, jím zde ročně odoperují na patnáct set pacientů s onemocněním šedého zákalu, tedy nejvíce na Vysočině.

Speciální přístroj k operacím štítné žlázy mají brodští chirurgové. „Přístroj umožňuje lokalizaci a ochranu pohybových nervů před poškozením po dobu chirurgického zákroku. Urologické oddělení se chlubí přístrojem k nezinvazivnímu rozbíjení ledvinových a žluťových kamenů.

Jihlava se soustředí na boj s rakovinou

V jihlavské nemocnici je nyní hlavní prioritou dokončení špičkově vybaveného Komplexního onkologického centra. Podle projektu, který před necelými třemi týdny schválilo krajské zastupitelstvo, má celá akce přijít na sto čtyřicet milionů korun, samo hejtmanství dá asi jednadvacet milionů.

Jak již bylo zmíněno, funguje v Jihlavě zatím jediná magnetická rezonance v kraji, oční oddělení nabízí ve spolupráci se soukromou firmou laserové odstranění krátkozrakosti. Na gynekologii letos zprovoznili jeden z nejmodernějších ultrazvuků v zemi. „Přístroj, který je především přesnější a rychlejší, slouží nastávajícím maminkám i onkologickým pacientkám," uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Kromě některých léčebných a diagnostických metod je jihlavská nemocnice, podle mluvčí, v kraji a možná i v celé zemi výjimečná i programem pro nemocné děti. „ Každý, kdo přijde na odstranění nosních mandlí, dostane do ruky elektronickou knížku s jedinečným průvodcem. Dívka Laura ukáže dětem zázemí nemocnice i operačních sálů," popsala Zachrlová.

Nové Město může být druhé v kraji

Nákup drahého přístroje pro magnetickou rezonanci obhájili před ministerskými komisaři také v Novém Městě na Moravě. „Pokud jde o zkvalitnění péče v nejbližším období, je to náš největší cíl. Vzniklo by tak druhé pracoviště magnetické rezonance na Vysočině, což by výrazně zkrátilo čekací doby na vyšetření, tisícům pacientů by ušetřilo komplikované cestování do Jihlavy či Pardubic," vysvětlil mluvčí nemocnice Roman Kratochvíl.

Novoměstští se podle něj snaží vyměňovat přístroje i jejich počítačové vybavení. „Například díky novému programu na CT pracovišti dostávají vyšetřovaní pacienti až o tři čtvrtiny nižší dávky záření V lednu jsme představili novou laparoskopickou věž na chirurgických operačních sálech, letos se chystáme pořídit i novou artroskopickou věž pro ortopedy," uvedl mluvčí.

S moderní technikou se mohou doslova na vlastní kůži setkat i pacienti novoměstské interny. „Máme k dispozici telemetrické sledování EKG pacientů po celém interním pavilonu. Pacienti mají na sobě zařízení, které přenáší jejich křivky na interní JIP, kde jsou pod neustálým dozorem," popsal Roman Kratochvíl.

Také v Novém Městě pak pracují už víceméně obvyklá moderní pracoviště. „Provozujeme CT pracoviště, samozřejmě mamograf, máme k dispozici gama kameru. Na očním oddělení využíváme jeden z nejmodernějších přístrojů v kraji k operacím kataraktů. Ještě do konce roku chceme vyměnit stávající mamograf za nový a modernější přístroj, který opět posune diagnostiku o krok dále," dodal Kratochvíl.

Na krev jsou v Pelhřimově

Výjimečnou pozici vůči ostatním „krajským" nemocnicím na Vysočině má nemocnice v Pelhřimově. „Nemocnice má vysoce erudované pracoviště oddělení hematologie a transfúziologie, která má rozšířenou hematoonkologickou péči pro celý Kraj Vysočina," vysvětlila mluvčí Petra Černo.

„Unikátním přístrojem je separátor krevních elementů – jsou připravovány kvalitní trombocytární koncentráty, nezbytné pro zajištění pacientů po chemoterapii," doplnila mluvčí s tím, že právě nyní prochází oddělení celkovou modernizací. Jen stavební náklady budou stát sedmdesát milionů, technika dalších šestnáct.

Nemocnice disponuje i počítačovým tomografem, na oddělení nukleární medicíny bylo před dvěma lety instalováno hybridní zařízení, které umožňuje splynutí obrazů pořízených různými zobrazovacími metodami.

V Třebíči omlazují starou techniku

Magnetickou rezonanci by rádi měli i lékaři v Třebíči. Nyní řešíme především plánovanou výstavbu pavilonu chirurgických oborů, kde bude počítačová tomografie a rentgenový přístroj s přímou digitalizací. V plánu je též magnetická rezonance," uvedl mluvčí nemocnice Petr Palovčík.

Podle mluvčího je nyní v nemocnici aktuální hlavně snaha o snížení stáří přístrojové techniky. „Nejnovější investicí byl nákup nové laparoskopické věže za téměř půl druhého milionu, která byla kompletně pořízena z příspěvků dárců," uvedl mluvčí.

Nemocnice Třebíč má jako jediná v kraji lůžka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. „Zajišťujeme zde intenzivní péči o pacienty s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením," řekl Palovčík. „Za ojedinělé je možné označit rozsáhlé spektrum velkých urologických operativních záchovných výkonů na ledvinách a močových cestách," dodal Palovčík.

ANKETA: Jak hodnotíte úroveň zdravotní péče na Vysočině?

Jaroslava Kolouchová, 72 let, důchodkyně, Třebíč
Dokud ji nepotřebuji, tak raději nehodnotím. Přiznám se, že jsem v poslední době nějakou větší zdravotní péči nepotřebovala. Co se týče běžných prohlídek, tak jsem žádný problém nezaznamenala. V nemocnici jsem si naposledy poležela asi před patnácti lety, tehdy byla péče dobrá, dnes nevím. Mám za to, že jde spíš k horšímu.

Anna Sodomková, 48 let, účetní, Žďár nad Sázavou
Myslím si, že se to hodně liší. Některé obory jsou na velmi dobré úrovni, některé na horší – nedá se to paušalizovat. Kromě vybavení nemocnic nebo poliklianik a odborných znalostí lékařů a personálu podle mě velmi záleží také na přístupu k pacientovi. To už se však také liší od člověka k člověku.

Ludmila Šulcová, 56 let, farmářka, Útěchovičky
V poslední době mám velké zkušenosti a se zdravotní péčí jsem spokojená. Sice se všude dlouho čeká, ale jinak si myslím, že úroveň péče je v pořádku. Jak moc jsou přístroje na Vysočině modernizované, asi posoudit nedokážu. Je ale pravda, že v Jihlavě už magnetická rezonance přibyla, takže je fajn, že nemusíme dojíždět nikam daleko.

Šárka Pikolonová, 17 let, studentka, Brtnice
Řekla bych, že na Vysočině jsou moderní a dobře vybavené nemocnice. Za úroveň našeho zdravotnictví se myslím nemusíme stydět. Pokud jde o nějaké mé zkušenosti, tak s doktory mám jenom dobrou. Vždycky když jsem potřebovala, tak mi pomohli a vyřešili se mnou všechny moje problémy.

Petr Brychta, 58 let, zedník, Havlíčkův Brod
Myslím, že co se týče vybavení, tak Vysočina stále zaostává. Třeba za Prahou nebo nemocnicemi v Hradci Králové nebo v Brně. Čas od času se sice naše nemocnice pochlubí nějakým moderním přístrojem, ale stále to nestačí. A doplácí na to pacienti, kteří musejí dlouho čekat na speciální vyšetření, nebo si to musí zařizovat sami a přes známé.