Peníze šly jak do nových staveb, tak i do oprav majetku města. Před koncem roku se v rámci rozpočtu jednalo o investice už za víc než 32 miliony korun a opravy za víc než čtyři miliony. Město Ledeč poskytlo například více než dva miliony korun společnosti Hrad s.r.o. která se stará o ledečský hrad a jeho provoz.

Přes 10 milionů korun věnovalo město Ledeč na inženýrské sítě k parcelám v lokalitě Plácky, další investice za víc než čtyři miliony korun šla do přístavby kabin na zimním stadionu. Stavbu chce město dokončit letos. Radnice v Ledči věnovala přes šest milionů korun do modernizace školní jídelny a téměř dva miliony korun do stavby nového parkoviště Habrecká. Klimatizace na zimním stadionu si vyžádala částku přes milion korun.

Víc než dva miliony korun stála oprava střechy polikliniky. Ledečská radnice nechala rovněž opravit za víc než 136 tisíc korun márnici na starém hřbitově.