„Přestože čtyřicet let starý objekt působil stále nadčasově, oprava vnitřních i venkovních prostor byla nutná. Náklady na rekonstrukci činily 17 a půl milionu korun. Šlo o jednu z letošních největších investičních akcí města," uvedla mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová. Ta dodala, že v rámci opravy se z důvodu špatné statiky změnila nosná konstrukce objektu. „Vnitřní prostory byly zvětšeny a došlo k úpravě sociálního zařízení, a to i pro imobilní občany. Změn doznalo i zázemí pro provozovatele.  Celkový venkovní ráz objektu se částečně změnil, doplnila ho vstupní kolonáda.  Na samotné stavbě ubylo skleněných stěn, které vykazovaly výrazné tepelné ztráty," pokračovala Doležalová.

Součástí nově upravené plochy před smuteční obřadní síní je přístupová rampa, terasovité stupně doplněné zelení a nové přístupové komunikace.