Důvodem jejich pracovní návštěvy je osobitý protest radních v Přibyslavi proti novele zákona o rušení nočního klidu. Jak Havlíčkobrodský deník informoval na sklonku loňského roku, do městské vyhlášky zařadila přibyslavská radnice desítky různých událostí, z nichž některé jsou i čistě soukromé. Městská vyhláška může jako jediná zajistit výjimku pro ukončení společenských akcí až po dvaadvacáté hodině.

Starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS) upřesnil, že novela zákona platného od loňského října stanovuje povinnost v obecní vyhlášce vyjmenovat a datovat na celý rok dopředu akce, kterým radnice povoluje skončit až v pozdních nočních hodinách. Akce, které ve vyhlášce nejsou zařazené, musejí skončit před dvaadvacátou hodinou.

O podobě vyhlášky jednalo Zastupitelstvo města Přibyslav, které nakonec rozhodlo do vyhlášky zahrnout doslova desítky různých událostí, kam patří jak městské oslavy, například Mlékárenské dny, ale i čistě soukromé akce.

„Například zastupitelka Anna Šnýdlová (ODS) jich napsala deset, a to jak oslavy Nového roku, tak i soukromou oslavu narozenin," uvedl starosta konkrétní příklad.

„Když nám vyhlášku ministerstvo neschválí, bude náš postup záležet na důvodech jejího odmítnutí. Pokud bude pouze technického rázu, chybu napravíme a vyhlášku schválíme znovu," konstatoval Kamarád.

Pokud důvody budou jiné než pouhé formální nedostatky, a desítky výjimek nočního klidu neprojdou, hodlá se pak Přibyslav obrátit na právníky a spor řešit případně i soudní cestou. „Zastupitelé přece nemohou rozhodovat o tom, které jim nahlášené akce se mohou protáhnout přes dvaadvacátou hodinu a které ne," zdůraznil starosta.

Ministerstvu vnitra se přístup přibyslavské radnice zdá neadekvátní, a rozhodlo do města vyslat kontrolu. „Co se týče už zaslané vyhlášky k uvedeným oslavám, pak ministerstvo mělo jediný dotaz," upřesnil starosta.

A sice, jakým způsobem radnice zjišťovala společenskou důležitost uvedených akcí. „Což je podle našeho mínění u soukromých akcí věc pořadatelů. U akcí pořádaných městem zase věc samosprávy. Netuším, jakým způsobem by měli pořadatelé onu společenskou důležitost u soukromých akcí dokládat. Zastupitelé nemohou rozhodovat o tom, které nahlášené akce se mohou protáhnout přes dvaadvacátou hodinu. Novela se prý nevztahuje na rodinné oslavy, ale ony v zákoně jsou, takže se budeme s ministerskými úředníky přít. Stále častěji se objevují nové a nové zákony, nařízení a předpisy, u kterých máme pocit, že zasahují do veřejného života až přespříliš. Chceme proto poukázat na nesmyslnost této novely zákona," vysvětlil Kamarád.

Jestliže město či obec přijmou nějakou vyhlášku, musí ji odeslat Ministerstvu vnitra. To zkontroluje, zda vyhláška neodporuje zákonu. Takový je obvyklý úřední postup. „Pokud chce někdo pořádat oslavu, měl by hlavně ctít slušnost, respektovat druhé, ale to žádná vyhláška zařídit nedokáže," zdůraznil starosta.