Ve srovnání s předchozím rokem jde o nárůst o 220 miliard korun. Jeho celková výše odpovídá 70,4 procenta HDP. Vývoj v úterý zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Za tento dluh už ale „oškliví" komunisté nemohou, 40 let takzvané totality už vůbec ne, tak na koho to svedeme?

„To se nám to hoduje, když nám jiní půjčujou," prohlásil kdysi Haškův polní kurát Otto Katz. Pokud je dlužníkem běžná česká rodina, brzy jí dodavatelé energií odstřihnou vodu, elektřinu i plyn, banky přestanou půjčovat, zbývá jen lichva. Jenže celý stát nikdo od štědrého penězotoku nikdo neodstřihne.

Státní dluh totiž slouží jako ekonomická pojistka nadvlády Velkého bratra. Představme si, že se občanům Česka zázrakem rozsvítí v hlavách a na základě zdravého rozumu by si zvolili do čela země čestné a odpovědné lidi. Taková vláda by začala řešit věci ve prospěch občanů, nikoliv v prospěch velkoříše a jejích diktátorů. Velký bratr by tím ztratil faktickou nadvládu nad státem. Samozřejmě by okamžitě vyzval k uhrazení dluhu, což by nebylo z podstaty možné, takže Velký bratr by jistě využil svého vlivu v ostatních podobně „demokratických státech" a nasadil embarga. Však to už z jiných zemí dobře známe. Díky předchozí přípravné politice, kdy pod taktovkou Velkého bratra, byla zlikvidována naše potravinová soběstačnost, zničeny celé zpracovatelské a výrobní podniky, by zakrátko stát vyhladověl a občané by takovou vládu sami svrhli. Takže čím víc jsme zadluženi tím lépe, ale pro koho?

stepanka.saadouni@denik.cz