Ovšem ani dobročinnost není zadarmo a ani Potravinová banka se neobejde bez pomoci druhých. S nárůstem množství potravin, které Potravinová banka v Ledči n. S. přijímá, je také spojen růst provozních nákladů, zvyšují se náklady na distribuci potravin.

Od začátku letošního roku platí pro prodejny potravin s prodejní plochou nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním a neziskovým organizacím. Síť českých potravinových bank je největším příjemcem těchto potravin a v tuto chvíli přijímá potraviny v maximálním možném množství od všech velkých obchodních řetězců.

Potravinová banka Vysočina se na platnost tohoto zákona průběžně připravovala a to jak po stránce materiální, tak personální, kdy přijala několik nových zaměstnanců na pozice řidič, skladník a administrativní pracovník. „Další dvě pracovní síly jsme přijali díky spolupráci s obecně prospěšnou společností Háta, která realizuje projekt S Hátou do práce“, doplnil předseda Potravinové banky Vysočina, Miroslav Krajcigr.

Z hlediska materiální stránky Potravinová banka Vysočina zrekonstruovala a rozšířila své prostory včetně skladových, dále zakoupila nový automobil, to vše za podpory Ministerstva zemědělství České republiky.

S nárůstem množství potravin, které Potravinová banka v Ledči nad Sázavou přijímá, je také spojen růst provozních nákladů, zvyšují se náklady na distribuci potravin. Podle Kreicigra je činnost banky závislá na dotacích ze strany státu, na podpoře z Kraje Vysočina a dalších měst a obcí. Za rok 2017 Potravinová banka Vysočina přijala 45 778 kg potravin a 42 556 kg potravin vydala. „Zachraňujeme potraviny, které by jinak skončily na skládce," zdůraznil Kreicigr. Pokud by někdo chtěl být klientem Potravinové banky, absolvuje příslušné sociální šetření, banka se dohodne se starostou dotyčného města, obce, či sociálním odborem, zda je situace daného člověka opravdu tak špatná a potom takový klient dostává balíčky, které potřebuje.