„Celkově bylo do systému pomoci přijato 1 043 rodin z celé České republiky. Každý měsíc se počet navyšuje průměrně o 87 rodin s nezaopatřenými dětmi, ve kterých se potýká rodič nebo dítě s onkologickým onemocněním nebo jinou vážnou nemocí,“ uvedla Markéta Křížová z nadace Dobrý anděl.

Nadace také zveřejnila smutnou statistiku. „U dětských pacientů převažuje podíl chlapců (57 procent), což odpovídá skutečnosti, že právě oni trpí v dětském věku častěji závažným onemocněním než dívky. U dospělých pacientů výrazně převládají ženy (73 procent), které se v mladším věku často potýkají s rakovinou prsu,“ doplnila Markéta Křížová.

Dárci z Dobrého anděla rodinám, které se kvůli závažnému onemocnění dostaly do finančních problémů, podávají pomocnou ruku. „Rodinám je zasílána finanční pomoc v řádu několika tisíc korun každý měsíc. Tyto příspěvky plynou nejčastěji na výdaje spojené s léčbou a běžným chodem domácnosti, protože se vážná nemoc často pojí s přerušením zaměstnání jednoho z rodičů,“ dodala Křížová. V případě onkologického onemocnění rodina získává podporu po dobu aktivní léčby i rekonvalescence, u ostatních závažných onemocnění to může být až do 18,5 roku věku dítěte.

Jedním z Dobrých andělů je například moderátor Rey Koranteng. „Pomáhat těm, co to potřebují, je lidské,“ zdůvodňuje svou účast v nadaci moderátor a otec tří dcer. Veškeré informace o nadaci a způsobu jakým se lidé na ni mohou obrátit s žádostí o pomoc nebo naopak s nabídkou vlastní pomoci, veřejnost nalezne na webových stránkách www.dobryandel.cz.