Výsledkem ověřovacího pokusu, který na tomtéž přejezdu za účasti mnoha lidí ze SŽDC, televizních štábů a řady novinářů uspořádala drážní inspekce, bylo konstatování, že bezpečnostní zařízení přejezdu bylo v době nehody v pořádku. Vodičku to nepřekvapilo a nepřekvapilo to ani nikoho dalšího, kdo se té monstrózní akce zúčastnil.

Stín pochybnosti ovšem zůstává dál.  Vodička není sám, kdo viděl, že bezpečnostní zařízení před osudovým střetem nefungovalo. Kriminálka ale o svědectví tohoto muže  zájem neměla. David tentokrát nad Goliášem nezvítězil. Kdo ví, jak by to ale dopadlo, kdyby Davidové byli, a to jaksi oficiálně, dva.