Doufejme, že hodně přísné. Ale už dnes se objevují „odborníci" bijící na poplach. Jejich argumenty jsou často komické. Zkoušky prý zabrání tomu, aby se na střední školy dostaly děti z méně vzdělaných rodin. Neboli zkoušky brání, aby se na střední školu dostal každý, kdo si umane.

Upřímně řečeno, k čemu jinému mají přijímací zkoušky sloužit, než k tomu, aby obrazně oddělily zrno od plev! Neboť některé střední školy se bohužel při výběru studentů neřídí kvalitou, ale kvantitou. Logicky to má důsledky na trhu práce, který je v posledních letech zaplavován nevzdělanci s maturitou.

Možná by asi bylo nejlepší, kdyby se v Česku maturitní vysvědčení přidělovala každému dítěti už při narození společně se jménem a rodným listem.