V dnešních novinách o tom píšeme na několika místech. Tento čas je vyhrazen pro všechny naše blízké, se kterými se už nemůžeme setkat. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob. Na něm pak symbolicky rozsvítit svíčku a položit květiny. Tento prostý rituál má svou těžko popsatelnou hloubku. A také podstatu, která symbolizuje víru ve věčný život a demonstruje, že smrtí život nekončí.

Názory a náhledy na to, co následuje po konci našich dní, se zásadně liší podle víry či přesvědčení, ke kterému se lidé hlásí. I ti, kteří nevyznávají žádné náboženství, píší knihy o tom, že smrtí náš život určitě nekončí. Je zde ukryto tajemství, na které náš mozek nestačí. Můžeme se mu však přiblížit. Právě tím, že vyrazíme na hřbitov uctít památku našich zesnulých.

Filip Brož